/pages/page/media/medium[active=1][1]

MKB Advies

Hoe vaak spreekt u uw accountant over de toekomst van uw bedrijf?

Naast uw dagelijkse business wordt u regelmatig geconfronteerd met vraagstukken ten aanzien van onder meer personeel, voorraadbeheer, liquiditeit, credit management, investeringen en subsidies. Het is goed om hierbij te kunnen vertrouwen op een deskundig advies van een ondernemerscoach die begrijpt waar u heen wilt en die u kan helpen om daar te komen. Want samen met een ondernemende accountant komt u verder.

 • Accountancy
Een goede administratie begint bij een nauwkeurige registratie van alles wat met uw financiën te maken heeft. Wij begeleiden u graag met het opzetten van een professionele administratie en een managementinformatiesysteem. Naast de keuze uit vele beschikbare administratieprogramma's van leveranciers zoals bijvoorbeeld AFAS, Unit4, Exact, Twinfield en King, helpen wij u ook met het aansturen van uw administratieve medewerkers. Wij streven naar een efficiënte administratie zodat u de kosten weer in de hand hebt en weet waar u als ondernemer aan toe bent.

 • Advies & begeleiding
Naast de verantwoordelijkheden die wij als accountant hebben, denken wij strategisch met u mee. Uw toekomst is onze toekomst. Zo eenvoudig is dat. Geen mooie verhalen, lijvige rapporten en urenlange vergaderingen. Maar concreet advies, helder, duidelijk, praktisch en to-the-point! No-nonsense en persoonlijk. Transparant en geloofwaardig. Zoals u als ondernemer dat ook wil zijn.

 • Bedrijfsoverdracht
Voor iedere ondernemer komt er moment dat hij of zij het bedrijf wil of kan overdragen. Aan een partner, een medewerker of één van de kinderen. Dan staat u voor de grote uitdaging om uw bedrijf zo goed mogelijk te verkopen. De waarde van uw bedrijf wordt o.a. bepaald door de financiële situatie en het vermogen. Maar het is wel uw bedrijf. U heeft er ook een emotionele binding mee. En die emotionele waarde weegt voor u zwaar. Maar niet voor degene die uw bedrijf overneemt. Daarom is het zo belangrijk om een adviseur in de arm te nemen die doorziet wat er speelt en aanvoelt wat er leeft.

Wij begeleiden u graag in het hele proces. Van intake tot handtekening. Onze ervaring op gebied van bedrijfsovername en —overdracht helpt u door deze veelal lastige processen heen. Valkuilen zijn ons niet onbekend en complexere contracten maken wij inzichtelijk voor u. Wij begeleiden van waardering tot aanbod, van onderzoek tot financiering. Contracten stellen wij voor u op of controleren ze van de ander. Uw gewaardeerde onderneming staat op het spel. De spelregels kennen wij en wij spelen het graag met u mee.

 • Financieren
Als specialisten in financiën zijn wij in staat u te helpen met uw financiële uitdagingen. Door uw speelruimte te vergroten, risico’s te minimaliseren en het managen van uw geldstromen. Als u een financiering nodig heeft dan stellen wij bijvoorbeeld een liquiditeitsprognose op als onderdeel van aanvraag, zodat deze bij uw kredietverstrekker meer kans van slagen heeft. Wij zijn er om u te helpen met ieder item op het uitgebreide terrein van de financieringen.Ons ruime netwerk bij banken vergroot de kans op een adequate en snelle behandeling van de financieringsaanvraag. Zodat u zich weer bezig kunt houden met ondernemen. Datgene waar u goed in bent.

 • Herstructurering
Herstructurering van bedrijven en organisaties vraagt om kennis van veel zaken die uw onderneming aangaan. Financieel, fiscaal en juridisch. Maar ook op gebied van bedrijfsprocessen, te voeren personeelsbeleid en ontwikkelingen in de markt. Juist een ervaren en kritische adviseur van buiten uw organisatie is onmisbaar. Niet alleen worden dan onnodige risico’s voorkomen maar juist ook de kansen benut die zich voordoen. Met focus op structuur en cultuur. Om het rendement van uw organisatie te verbeteren!

 • Investeren
Als ondernemer kent u uw markt en ziet u kansen. Maar heeft u geld voor uw nieuwe plannen en investeringen? Volstaat uw huidige vorm van financiering en heeft u voldoende financiële ruimte? Het aantrekken van vreemd vermogen is in deze tijd niet eenvoudig. Investeerders en banken stellen zich voorzichtig op. De eisen worden steeds zwaarder. Gelukkig kunnen wij u daarbij helpen. Door samen met u de mogelijkheden te onderzoeken en een goed onderbouwd investeringsplan op te stellen. Sibbing analyseert en adviseert, u investeert.

 • Klankbord
Wij willen graag uw strategische partner zijn. Een gesprekspartner en adviseur die u een heldere spiegel voorhoudt. Die u begrijpt. Waar u tegenaan kunt praten. En dat is wat anders dan meepraten. Wij adviseren u helder en concreet als het gaat om investeren, groeien of krimpen, specialiseren of uitbreiden. Van het beheersen van risico’s tot het generen van durfkapitaal. Van kostenbeheersing of bezuiniging tot efficiencyverbetering en verandertrajecten. Samen ondernemen betekent samen gaan voor de winst!

 • Managementinformatie
Uw financiële administratie inrichten en op orde hebben is één, maar het inzichtelijk maken en vertalen van de cijfers is iets anders. Wij helpen u graag met het optimaliseren van de beschikbaarheid van uw managementinformatie. Met een goed gefundeerd advies op gebied van organisatie, automatisering, boekhouden, software en koppelingen met uw bestaande systemen en programma’s. Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden. Zodat u weet wat er speelt. En belangrijke beslissingen kunt nemen op basis van actuele feiten en cijfers. Duidelijk, overzichtelijk en correct. Zoals onontbeerlijk is voor een goede ondernemer.

 • Ondernemingsvormen
Wij beschikken over specialisten die u alles kunnen vertellen over de voor- en nadelen van de verschillende ondernemingsvormen zoals de B.V., N.V., of de eenmanszaak, V.O.F of, maatschap, coöperatie, vereniging of stichting. Het gaat verder dan u denkt en er speelt meer dan u weet. Risico’s, contracten, persoonlijke belangen, eigendom, overnames en imago spelen een grote rol in de keuze. Wij helpen u in het maken van de juiste keuze. Zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Nu niet en later niet. Welke vorm van ondernemen past echt goed bij u?

 • Overname begeleiding
Als u voor de keuze staat om een bedrijf te kopen of uw bedrijf te verkopen dan komt er veel op u af. Naast juridische en fiscale zaken staan ook de financiële uitdagingen bij aan- of verkoop centraal. Maar kent u ook de motieven en de risico’s? Voelt u de emotionele aspecten aan die een grote rol kunnen spelen? Inzicht in cijfers en feiten zijn cruciaal. Maar er speelt altijd meer. Onze adviseurs maken het begrijpelijk en inzichtelijk voor u in deze veelal complexe processen.

 • Pensioenen
Heeft u uw pensioen goed geregeld? Of denkt u daar nog niet over na, omdat het nog zo lang duurt? Natuurlijk, zaken gaan voor, maar er komt een moment dat u wilt stoppen met werken. Of misschien wel eerder. Regelt u niets, dan heeft u vanaf uw 65ste alleen recht op een AOW-uitkering. Maar of dat voldoende is? Misschien levert de verkoop van uw bedrijf straks genoeg op voor een mooi pensioen. Maar het is nog maar de vraag wat de opbrengst van uw bedrijf is bij verkoop. U heeft dus meer zekerheid nodig voor later als u zelf uw pensioen regelt. Sibbing denkt nu over uw financiële positie na, als u straks stopt.

 • Rechtsvormen
De fiscale consequenties van de keuze van uw rechtsvorm kunnen groot zijn. Net als de gevolgen bij aansprakelijkheid. Of de regelingen m.b.t. uw sociale zekerheid. Of pensioenkeuze. Iedere rechtsvorm kent voordelen en nadelen. Of het nu om een eenmanszaak of een V.O.F., een N.V., B.V. of C.V., Coöperatie, vereniging of stichting. Een goed en gedegen advies helpt in het maken van de keuze. Want uw keuze voor nu heeft effect voor straks. Laat u nu adviseren. En ervaar het voordeel later.