Accountancy header

Personeel - MKB Accountancy

Medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal, dus het is van belang dat u uw verantwoordelijkheden als werkgever goed heeft geregeld. Past u de cao bijvoorbeeld correct toe? Wat weet u van sociale zekerheid, verlof, beloning, pensioen, verzuim en re-integratie? Zijn alle arbeidsovereenkomsten goed opgesteld? En is uw personeelsadministratie op orde? Vertrouwt u op onze expertise, dan kunt u vrijuit ondernemen met de zekerheid dat u uw werkgeverszaken op orde heeft!

 • Arbeidscontracten
  Arbeidsovereenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Duidelijke en heldere afspraken zijn cruciaal en worden nog te vaak onderschat. Er komt veel bij kijken zowel juridisch als organisatorisch. Veel vragen spelen op gebied van ontslagrecht, medezeggenschap, cao, pensioenregeling, sociale zekerheid, vakantie en verlof, beloningsvormen en noem maar op. Wij brengen de helderheid die u zoekt. En uw medewerkers. Wij adviseren u, maar kunnen ook de gehele personeelsadministratie op ons nemen. Dat scheelt u meer dan tijd alleen!

 • Arbeidsrecht
  De juridische randvoorwaarden op gebied van ondernemen en arbeid zijn duidelijk vastgelegd in speciale wetgeving. Iedere werknemer maar ook werkgever heeft rechten en plichten. Als alles goed gaat is er meestal niets aan de hand. Maar bij ontslag, problemen of contractbreuk is het belangrijk te weten welke procedures en te nemen stappen het beste zijn. Van arbeidsovereenkomst tot arbeidsongeschiktheid, van aanname tot ontslag. Sibbing heeft veel kennis in huis, maar werkt ook samen met specialisten op dit juridische vlak. Met raad en daad staan wij u terzijde als het goed gaat. Maar ook als het anders loopt.

 • Loonadministratie
  Iedere maand weer wordt u geconfronteerd met het verwerken van de salarissen van u en uw medewerkers. Een proces wat veel aandacht, tijd en geld kost. Zeker als het niet helemaal loopt zoals het zou moeten. Overzichten en rapportages, mutaties en betalingen, loonjournaalposten en managementinformatie. Alles hoort er bij. Uw personeel en de bijbehorende personeelsadministratie zijn belangrijke factoren in uw organisatie. De wet en regelgeving is er echter niet eenvoudiger op geworden. En iedere werknemer is weer anders. Sibbing zorgt voor een complete en correcte loonadministratie. Van arbeidsovereenkomst, verlof en vakantiedagenoverzicht tot speciale werknemersregelingen. Tot op detail. Zoals u van ons mag verwachten.

 • Loonbelasting
  Als werkgever dient u loonheffing in te houden op het salaris en vervolgens aan de fiscus te betalen. Ook krijgt u te maken met heffingen zoals de premie volksverzekeringen, zorgpremie en andere heffingen. U bent verantwoordelijk voor de afdracht van deze heffingen. En daar komt veel bij kijken. Naast het berekenen zijn er ook uitzonderingen en speciale gevallen. Wij kennen ze en helpen u er graag mee. Neem geen risico, laat u goed begeleiden.

 • Personeelsadministratie
  Als u personeel in dienst heeft dan moet uw personeelsadministratie op orde zijn. En goed ook. Niet alleen omdat het handig is, maar ook omdat dit wettelijk verplicht is. Het begint al met registratie en identificatie van uw medewerkers. Maar er is veel meer: Arbeidscontracten, salarisgegevens, persoonsgegevens, collectieve ziektekostenverzekering- en pensioeninformatie, documentatie op gebied van ontslag en verlenging. Alles moet compleet en correct aanwezig zijn.
Daarnaast dient u aandacht te besteden aan Arbo zaken, risico-inventarisatie, tewerkstellingsvergunningen etc. Het is teveel om op te noemen. Bij Sibbing zijn alle specialisten aanwezig om specifieke vragen op gebied van personeelsadministratie op te lossen. Maar ook kunnen wij de gehele administratie voor u verzorgen. Wij begeleiden en adviseren u, van begin tot eind. Een hele zorg voor u minder.
Behoefte aan een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek?
Accountancy mkb - personeel