'Groot deel eerstelijnszorg niet hack-bestendig'

16-04-18

Een groot deel van de praktijken in de eerstelijnszorg in Nederland heeft de digitale huishouding niet op orde. Dat blijkt uit een steekproef van CyberBorg, een nieuw online platform op het gebied van digitale veiligheid. “Deze praktijken zijn kwetsbaar als een serieuze hacker aanklopt”, aldus Remco Verhoef van CyberBorg. “Veel praktijken denken dat het niet hun verantwoordelijkheid is, omdat de persoonsgegevens door een andere partij worden beheerd. Zij realiseren zich niet dat kwetsbaarheden in het eigen systeem de deur open kunnen zetten bij de partij die hun gegevens beheren.”

Minste weerstand

Volgens beveiligingsspecialist Verhoef is de tijd voorbij dat alleen het bedrijfsleven en de overheid nadenken over hun digitale beveiliging. “Inbrekers zoeken altijd naar de plekken met de ‘minste weerstand’. Vooral de race tegen de klok die zo typerend is voor de strijd tussen beveiligers en bedreigers maakt kleinere organisaties extra kwetsbaar. Zij denken vaak dat het voldoende is om zich te abonneren op een antivirusprogramma, maar die zijn kansloos bij een serieuze aanval.”

Beveiliging

Juist omdat elektronische patiëntendossiers, eHealth en online databeheer een steeds grotere rol in de zorg spelen, behoort cybercriminaliteit tot de grootste risico’s van veel zorgverleners in deze tijd. Nu laten praktijken adequate beveiliging vaak achterwege, omdat dienstverlening te duur is of er onvoldoende kennis bestaat over cyberrisico’s. Het ministerie van VWS adviseert daarom om digitale veiligheid hoger op de zorgagenda te zetten.

Slot op de deur

CyberBorg ontwikkelt speciaal voor kleine en middelgrote (zorg)organisaties betaalbare oplossingen om de beveiliging van ICT-systemen snel op orde te krijgen. Daarbij wordt geput uit de kennis en ervaring die het toonaangevende ‘moederbedrijf’ DutchSec opdoet bij multinationals en landelijke organisaties. Ook werkt CyberBorg samen met partijen met sectorexpertise zoals Sibbing, een financieel adviesbureau voor (para)medici. “De overheid stimuleert zorgorganisaties om meer werk te maken van digitale veiligheid maar kan pas ingrijpen als het fout gaat. Met onze ‘cyberverzekeringen’ kunnen we veel meer voorwaarden stellen op het gebied van preventie. Wij moeten er allemaal voor zorgen dat patiënten en hun naasten vertrouwen houden dat wij zorgvuldig omgaan met gevoelige gegevens. Dat kan alleen door een stevig slot op de deur waardoor boeven geen kans krijgen”, aldus manager Assurantiën Tom Ikink van Sibbing.

Voortdurende controle

CyberBorg kiest in tegenstelling tot veel andere aanbieders niet voor een eenmalige scan, maar biedt de gebruiker continu inzicht in de veiligheid van de website door twee keer per week automatisch een scan uit te voeren. Gebruikers kunnen alle uitslagen van de hackingcontroles terugvinden op het persoonlijke dashboard van CyberBorg. Ook kan een externe partij - bijvoorbeeld de ICT-dienstverlener van de zorgpraktijk - worden gemachtigd om op het dashboard in te loggen. Zo kan men makkelijk zien waar de systemen kunnen worden versterkt en gericht stappen mogelijk zijn. CyberBorg zorgt ervoor dat alles aansluit op de meest recente (privacy) wetgeving.


Sibbing is een samenwerking aangegaan met CyberBorg. Lees hier alles over
CyberBorg, de korting van Sibbing op uw verzekering én de mogelijkheid om een gratis proefperiode aan te vragen.