Als bestuurder persoonlijk aansprakelijk?

26-07-18

Bestuurders van een kliniek of gezondheidscentrum staan niet vaak stil bij hun persoonlijke aansprakelijkheid. Toch kan het iedere bestuurder overkomen persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden. Vaak betreft deze aansprakelijkheid het onzorgvuldig handelen ten opzichte van de rechtspersoon zelf: een bestuurder heeft een wettelijke verplichting tot een behoorlijke vervulling van de opgedragen taak. Schiet deze hierin tekort, dan kan de stichting of vennootschap (of de curator) hem of haar persoonlijk aansprakelijk stellen.

Minder vaak komt het voor dat u als bestuurder in privé wordt aangesproken door een derde zoals zorgverzekeraars, contractpartners of werknemers. Maar ook dat komt steeds meer voor. De recente uitspraak in deze zaak is hier een voorbeeld van. Een advies: zorg dat uw persoonlijke aansprakelijkheid is afgedekt met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering!