Bent u als waarnemer al aangesloten bij een klachtenfunctionaris?

24-08-18

Na de goede samenwerking in 2017 heeft de KNOV ook voor 2018 overkoepelende afspraken gemaakt met het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem. KNOV-leden kunnen hierdoor tegen een scherp tarief een abonnement klachtenfunctionaris afsluiten. Met het CBKZ zijn duidelijke afspraken gemaakt over de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de klachtenfunctionaris.

De meeste verloskundige praktijken hebben zich inmiddels voor 2018 aangemeld. Echter, uit eerdere ervaringen blijkt dat waarnemers het aanmelden hiervoor soms over het hoofd kunnen zien, terwijl ze hiertoe wettelijk verplicht zijn. Heeft u zich nog niet aangemeld? Dan raadt de KNOV u dringend aan om dit alsnog te doen. Op deze manier voldoet u ook in 2018 aan uw verplichtingen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Bron: www.knov.nl