Beroepsorganisaties kritisch over RVS-voorstel omvorming Wet BIG

21-11-19

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bracht onlangs een advies uit over de toekomst van de Wet BIG. De raad wil alleen nog basisberoepen in het BIG-register opnemen en niet de specialismen. De KNMT, KNMG, KNGF, KNMP, NVGzP en Patiëntenfederatie Nederland uitten hun zorgen hierover. Het zou grote risico’s voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid opleveren, de onduidelijkheid voor patiënten zou toenemen, en het zou de administratieve lasten verzwaren. Dat schreven de organisaties in een brief aan Minister Bruins.

In opdracht van het ministerie van VWS stelde de RVS het rapport ‘De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG’ op. Hierin adviseert de RVS om de Wet BIG om te vormen tot een ‘Wet op de Bekwaamheden in de Gezondheidszorg’, en daarbij het aantal beroepen dat wordt toegevoegd aan artikel 3 te beperken tot alleen de basisberoepen. De specialismen zouden dan niet meer in de Wet BIG worden opgenomen.

Risico’s voor kwaliteit zorg

In het advies legt de RVS de nadruk op het verwerven van bekwaamheden. Hierdoor zou de waarde van de formele vervolgopleiding afnemen en werkervaring samen met zelf samengestelde scholingspakketten leidend worden. De organisaties zijn bang dat dit grote risico’s voor de kwaliteit van zorg oplevert. “Het verzamelen van losse bekwaamheden maakt nog geen in brede zin kundig en kwalitatief goede beroepsbeoefenaar. Onvoldoende kundige en kwalitatief goede beroepsbeoefenaren betekenen een gevaar voor de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid”, aldus de organisaties in de brief.

Onduidelijkheid voor patiënten en zorgverleners

Ook zal de wijziging tot veel onduidelijkheid voor patiënten en zorgverleners leiden in plaats van transparantie, verwachten de organisaties. Het instellen van portfolio’s zal het voor de patiënt moeilijker maken om de juiste professional te vinden voor de zorgvraag, omdat de herkenbaarheid van de beroepsprofielen vervalt. Daarnaast zullen zorgverleners meer moeten zoeken bij wie ze terechtkunnen. Dit komt doordat van ieder individu de bekwaamheid moet worden vastgesteld op basis van een zelf samengesteld portfolio.

Eenvoudigere oplossing

De organisaties denken dat er een eenvoudigere oplossing is dan het werken met portfolio’s: namelijk de geformuleerde randvoorwaarden en eisen voor het toelaten van nieuwe beroepen als artikel-3 beroep strenger handhaven. Dat zorgt voor duidelijkheid voor zowel patiënten als zorgverleners, en levert tevens weinig administratieve lasten en uitvoeringsproblemen op.

Bron: Skipr.nl