Bonus voor zorgmedewerkers

30-09-20

De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. Diverse mensen werkzaam in de sector zorg en welzijn hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren en het kabinet heeft inmiddels besloten hiervoor een bonus van € 1.000 netto ter beschikking te stellen.

Mogelijk komen (een aantal van) uw medewerkers in aanmerking voor deze bonus. Het uitgangspunt van de subsidieregeling is dat de zorgaanbieder (werkgever) bepaalt welke zorgprofessionals (medewerkers) in aanmerking komen voor de bonus. Via deze email informeren wij u hierover.

Voor de betreffende bonusregeling is een subsidieregeling opgesteld. U kunt als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp'ers en uitzendkrachten) voor deze zorgprofessionals een bonus aanvragen. Dit kan als u van mening bent dat een zorgprofessional ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Naast een subsidie van € 1.000 ontvangt u ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de handreiking die hiervoor is opgesteld.

Voorwaarden

Zorgprofessionals die tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere prestatie hebben geleverd, komen in aanmerking voor een bonus. We onderscheiden 2 doelgroepen, waarbij enige overlap mogelijk is. Deze overlap heeft geen gevolgen voor de hoogte van de subsidie.

 • Zorgprofessionals die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. Bijvoorbeeld door te verzorgen, verplegen, behandelen, begeleiden of triage te verlenen.
 • Zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Bijvoorbeeld door extra uren te werken, collega’s te vervangen of preventieve taken uit te voeren om het risico op verspreiding te verkleinen.
 • De zorgprofessional moet in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 werkzaam zijn geweest bij de zorgaanbieder, op basis van een (arbeids)overeenkomst of een inhuurconstructie. Hierbij geldt een inkomensgrens: als de professional op jaarbasis bruto meer dan 2 keer modaal verdient, komt hij of zij niet in aanmerking voor een bonus. Hoe dit wordt berekend, kunt u lezen in de handreiking (onder 4.2).

  De zorgaanbieder moet ten minste twee werknemers in loondienst hebben gehad in de periode 1 maart tot 1 september 2020 en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een SBI-code die voorkomt op de lijst met codes uit de regeling.

  Wie komen in aanmerking voor de bonus?

  Op basis van de criteria heeft het ministerie een overzicht opgesteld van de beroepen/functies/functiegroepen die in aanmerking komen voor een bonus. Een volledig dekkende lijst is niet mogelijk, voornamelijk door de grootte van de sector. In de meeste gevallen staan er op de lijst vergelijkbare functies die kunnen helpen bij het vaststellen of een aanvraag ingediend kan worden. De lijst is opgenomen in de handreiking (onder 5).

  De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor die zorgprofessionals die tijdens de uitbraak van COVID-19 uitzonderlijke prestaties hebben moeten leveren naast het gewone, dagelijkse werk. De verwachting is dat dit niet voor alle zorgprofessionals geldt. Voor sommigen is het werk grotendeels stil komen te liggen. Ook zijn er zorgprofessionals waarvan het werk niet heeft stilgestaan, en die het in aangepaste vorm hebben kunnen uitvoeren. Hierdoor hoefden zij geen uitzonderlijke prestaties te leveren. Bij deze groep gaat het bijvoorbeeld om zorgprofessionals die vanuit huis hun werk konden doen en daarbij middelen als beeldbellen konden gebruiken. Voor deze zorgprofessionals is de bonus niet bedoeld.

  Subsidie aanvragen

  U kunt de subsidie aanvragen van 1 oktober tot en met 29 oktober 2020. Uiteraard kunt u dit op basis van de informatie zelf regelen. Wilt u ondersteuning bij het aanvragen of de gehele aanvraag uit handen geven? Wij helpen u graag verder. Belangrijk is dat u dit dan kenbaar maakt via een bevestigingsmail naar salaris@sibbing.nl. Graag ontvangen wij dan ook gelijk de ingevulde Volmacht zodat wij daadwerkelijk de uitvoering kunnen gaan verzorgen. De kosten hiervoor bedragen € 85,00 per uur (excl. BTW) op basis van aantal bestede uren.

  Schema overzicht aanvraag bonus

  Ter kennisgeving staat in het onderstaande overzicht het volledige proces opgenomen.

  Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0318-544 044 of via salaris@sibbing.nl.