De (on)mogelijkheden van een aflossingsvrije hypotheek

15-08-22

Veel mensen kozen in het verleden voor een aflossingsvrije hypotheek. Bij deze hypotheekvorm hoeft namelijk alleen rente te worden betaald en dát scheelt flink in de maandlasten. Dat niet aflossen soms behoorlijk ongunstig kan uitpakken, is inmiddels echter wel bekend. In dit artikel zetten we daarom graag de (on)mogelijkheden van een aflossingsvrije hypotheek voor u op een rij.

Dat het belangrijkste kenmerk van de aflossingsvrije hypotheek tegelijkertijd het grootste nadeel kan zijn, bleek met name tijdens de kredietcrisis, toen dalende woningprijzen ervoor zorgden dat veel woningen ‘onder water’ kwamen te staan. Hierdoor bleven veel woningeigenaren na verkoop van hun woning met restschuld zitten. Dit risico van een restschuld was er uiteraard altijd al, maar daar werd destijds niet altijd voldoende aandacht aan besteed.

Risico op een restschuld beperken

Heeft u óók een aflossingsvrije hypotheek en wilt u het risico van een restschuld beperken of zelfs helemaal uitsluiten? Dan kán het interessant zijn om uw aflossingsvrije hypotheek over te sluiten naar een hypotheekvorm waarbij u structureel aflost, zoals een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Uiteraard moet hiervoor wel financiële ruimte zijn, want door af te lossen nemen uw netto maandlasten toe. Daar staat tegenover dat u uw hypotheekschuld geleidelijk afbouwt. Hierdoor neemt het risico op een restschuld af en hoeft een eventuele toekomstige daling van de woningprijzen voor u niet direct grote gevolgen te hebben.

Zelf bepalen wanneer u gaat verhuizen

Ook als u ná uw pensioen het liefste in uw huidige woning wilt blijven wonen, kan het verstandig zijn om uw aflossingsvrije hypotheek tijdig over te sluiten naar een hypotheekvorm waarbij u wél aflost. De meeste aflossingsvrije hypotheken lopen namelijk na 30 jaar af, waarna de hypotheekverstrekker u zal vragen om het volledige hypotheekbedrag terug te betalen. Beschikt u op dat moment niet over voldoende vermogen, dan loopt u het risico dat u uw woning moet verkopen.

Hypotheek aan het eind van de looptijd voortzetten of oversluiten

Soms is het mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek aan het eind van de looptijd voort te zetten of alsnog over te sluiten naar een hypotheek met aflossing. Kiest u hiervoor binnen 10 jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd? Houd er dan rekening mee dat hypotheekverstrekkers uw pensioeninkomen meewegen in de beoordeling van uw hypotheekaanvraag. Ook als u met pensioen bent, zult u immers uw hypotheeklasten moeten kunnen betalen.

Risico-opslag hypoheek verlagen

De laatste jaren zijn woningen fors in waarde gestegen. Dit kan mogelijkheden bieden om de rente op uw hypotheek te verlagen. Hypotheekverstrekkers stemmen de hypotheekrente namelijk vaak af op het risico van de lening en hanteren hiervoor verschillende risicoklassen met bijbehorende renteopslagen. Hierbij geldt: hoe hoger het risico, hoe hoger de opslag op de hypotheekrente. Is uw woning (veel) meer waard geworden, dan kan uw hypotheek mogelijk in een lagere risicoklasse worden ingedeeld waardoor de renteopslag kan worden verlaagd of zelfs helemaal kan vervallen. En dat biedt dan wellicht financiële ruimte om af te lossen op uw aflossingsvrije hypoheek. Want let wel: óók op een aflossingsvrije hypotheek mag – hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden – bijna altijd jaarlijks een flink deel boetevrij worden afgelost. Let op: voor het aanpassen van de risicoklasse van uw hypotheek is vaak wel een taxatierapport nodig!

Rentecontract openbreken bij stijgende rente

Na een periode van historisch lage rentestanden is de rente al enige tijd aan het stijgen. Dit is voor veel mensen aanleiding om te bekijken of ze hun rente opnieuw willen vastzetten. Dit kan uiteraard aan het einde van de rentevaste periode, maar ook door het openbreken van het huidige rentecontract. In veel gevallen berekent de hypotheekverstrekker hiervoor een boeterente ter compensatie van gederfde rente. Kiest u ervoor om deze boeterente in één keer te betalen, dan wordt de rente op uw hypotheek naar de actuele rentestand aangepast. Kunt u de boeterente niet in één keer betalen, dan kunt u kiezen voor rentemiddeling. Hierbij wordt de boeterente verrekend in de nieuwe rente. De nieuwe rente komt hierdoor weliswaar wat minder laag uit dan wanneer u de boeterente in één keer betaalt, maar hoeft u geen eigen vermogen aan te spreken. Het openbreken van het rentecontract is een eenvoudige administratieve handeling waarbij verder niets aan uw hypotheek verandert. De hypotheekverstrekker zal hiervoor in de regel dan ook relatief weinig kosten in rekening brengen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden van úw (aflossingsvrije) hypotheek? Neem dan contact op met uw adviseur.