Eindversie Integraal Zorgakkoord: geleidelijke verhoging aantal opleidingsplekken voor huisartsen

07-09-22

In de eindversie van het Integraal Zorgakkoord (IZA) die nu ter inzage bij diverse betrokken partijen ligt, staat een aantal wijzigingen die nu verder worden uitgewerkt. Een van de wijzigingen is dat er meer geld naar de huisartsenopleiding gaat en het aantal opleidingsplekken voor huisartsen vanaf 2023 geleidelijk aan wordt verhoogd.

Meer tijd voor de patiënt

Het ziet er naar uit dat in deze eindversie van het IZA de afspraken rondom Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) ten opzichte van de vorige versie zijn aangescherpt. Naast de geleidelijke uitbreiding van het aantal opleidingsplekken wordt er in de periode 2023-2025 een 'tijdelijke impuls gegeven om ook het aantal opleidingsplekken voor verpleegkundig specialisten en physician assistants in de huisartsenzorg te verhogen’.

Ook zouden zorgverzekeraars in de contracten voor 2023 MTVP gaan aanbieden, voor de huisartsen die hier gebruik van willen maken. Het doel is dat van 2023 tot en met 2026 voor elke Nederlander waar nodig meer consulttijd is georganiseerd.

Meer lezen?

Meer over de wijzigingen die opgenomen zijn in de eindversie van het Integraal Zorgakkoord is te lezen in het artikel van Sophie Niemansburg op www.medischcontact.nl