Handhaving Wet DBA uitgesteld

19-11-20

Recent is bekend geworden dat de Belastingdienst het zo druk heeft met de gevolgen van de coronacrisis, dat het ook per 1 januari 2021 nog niet mogelijk is om de Wet DBA te gaan handhaven. Het zogeheten handhavingsmoratorium – dat inhoudt dat er geen controle op de mogelijke schijnzelfstandigheid bij zzp’ers plaatsvindt – blijft vooralsnog dan ook van kracht.

De Wet DBA werd op 1 januari 2016 ingevoerd ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Doel van de wet is het voorkomen van verkapte dienstverbanden, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Ook moest de wet échte ondernemers meer zekerheid over hun fiscale status verschaffen. Handhaving van de Wet DBA werd als gevolg van onduidelijkheid over de interpretatie en toepassing van de ‘spelregels’ echter steeds opnieuw uitgesteld. Alleen bij misbruik en overduidelijke fraude treedt de Belastingdienst op. Halverwege dit jaar besloot het kabinet overigens ook al om af te zien van de invoering van een nieuwe wet – de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring – die de Wet DBA per 1 januari 2021 had moeten gaan vervangen. Per saldo is er tot op heden dus nog niets gewijzigd aan de huidige situatie waarin met overeenkomsten van opdracht wordt gewerkt.

Pilot met web-module in aantocht

Wél is het de bedoeling dat vanaf begin volgend jaar een pilot wordt gestart waarbij opdrachtgevers met behulp van een web-module kunnen vaststellen of de zorgprofessional die ze inhuren in loondienst moet worden genomen of als zelfstandige kan worden aangemerkt. In maart 2021 vinden echter de Tweede Kamerverkiezingen plaats, gevolgd door de formatie van een nieuw kabinet. Het is dan ook de verwachting dat het tot oktober 2021 zal duren voordat de Belastingdienst de Wet DBA actief gaat handhaven, dan wel voordat er vervangende wetgeving komt.

Business as usual

Tot die tijd zult u als opdrachtgever of opdrachtnemer uw afspraken dus zoals gebruikelijk moeten vastleggen in een overeenkomst van opdracht. Hiervoor kunt u de modelovereenkomsten van de Belastingdienst gebruiken indien deze passen bij uw situatie. Hierbij geldt overigens in alle gevallen dat de fiscale status van de opdrachtnemer niet zozeer wordt bepaald door wat in de overeenkomst wordt afgesproken, maar door hoe datgene dat is afgesproken feitelijk in de praktijk wordt uitgevoerd.

Advies nodig?

Overweegt u een samenwerking of waarneming en heeft u vragen over de afspraken hieromtrent? Neem dan contact op met uw adviseur van Sibbing.