Het contract van uw zieke medewerker loopt af, bent u verplicht te verlengen?

29-05-18

Gelden er andere regels tijdens ziekte? En hoe zit dat met zwangerschap? Waar moet u rekening mee houden?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de einddatum die in de overeenkomst is vastgelegd. Van rechtswege betekent dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt, zonder dat daar toestemming van het UWV Werkbedrijf voor nodig is of een beslissing van de kantonrechter. Dit geldt ook als uw medewerker ziek of zwanger is. U heeft dus geen verplichting het contract voort te zetten. Wel is het in deze situatie belangrijk een aantal zaken op tijd te regelen.

Niet verlengen

Heeft u een zieke medewerker met wie de arbeidsovereenkomst afloopt en wilt u dit contract niet verlengen? Zorg dan dat u uw medewerker dit schriftelijk laat weten, houd hierbij rekening met de aanzegtermijn en vergeet de uitdiensttreding niet te melden bij het UWV.

Informeer uw medewerker schriftelijk

U bent wettelijk verplicht uw medewerker schriftelijk op de hoogte te stellen wanneer u de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wil voortzetten.

Denk aan de aanzegtermijn

U moet uw medewerker minimaal een maand voor het einde van de contractduur laten weten dat het contract niet wordt verlengd. Deze aanzegtermijn geldt bij tijdelijke contracten van zes maanden en meer. Als u dat niet of niet op tijd doet bent u maximaal een maandloon verschuldigd. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt sowieso op de einddatum.

Meld uitdiensttreding zieke medewerker bij het UWV

Uw zieke medewerker kan een Ziektewetuitkering aanvragen. Daarom bent u verplicht om bij uitdiensttreding van een zieke werknemer op de laatste dag van het dienstverband een melding te doen bij het UWV.