Inloggen met eHerkenning

12-11-20

Wie als ondernemer zaken online met een overheidsinstantie wil regelen, moet zich steeds vaker identificeren door middel van eHerkenning. Inmiddels maken meer dan 450 overheidsinstanties en ruim 1.400 overheidsdiensten gebruik van eHerkenning en loggen ondernemers jaarlijks meer dan 13 miljoen keer via eHerkenning in. Wat betekent dit voor u als ondernemer?

De inlogmethode eHerkenning is ontwikkeld om de uitwisseling van gegevens tussen ondernemers en (semi)overheidsinstellingen veiliger, betrouwbaarder en eenvoudiger te laten verlopen. Feitelijk is eHerkenning de opvolger van de DigiD voor ondernemers. Met eHerkenning logt u veilig in wanneer u zaken online wilt regelen met diensten van de Rijksoverheid, zoals de Belastingdienst, het Kadaster, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV en de Kamer van Koophandel. Daarnaast maken steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen gebruik van eHerkenning. En dat is best prettig, want u hoeft hierdoor niet langer een hele trits aan wachtwoorden aan te vragen en te onthouden!

Soms is inloggen via eHerkenning nog een optie, maar steeds meer instanties stellen eHerkenning verplicht. Heeft u een bv, dan moeten bijvoorbeeld de aangiftes vennootschapsbelasting en loonbelasting via eHerkenning worden ingediend bij de Belastingdienst. Dankzij eHerkenning weet de desbetreffende organisatie dat u bent wie u bent en dat u geautoriseerd bent om te doen wat u wilt doen. Daarmee beperkt eHerkenning het risico op identiteitsfraude. Aan de andere kant geeft eHerkenning u als ondernemer de zekerheid dat de website waarop u inlogt veilig en betrouwbaar is.

Machtigen van medewerkers en intermediairs

De inloggegevens voor eHerkenning zijn persoonsgebonden. Wil iemand anders binnen uw organisatie – bijvoorbeeld voor het doen van de loonaangifte – ook kunnen inloggen met eHerkenning, dan moet ook hij of zij beschikken over een persoonsgebonden machtiging. Datzelfde geldt voor externe intermediairs zoals uw accountant of salarisverwerker. Dit laatste wordt ketenmachtiging genoemd. Wilt u de aangiftes voor uw bv bijvoorbeeld laten verzorgen door Sibbing , dan kunt u hiervoor in overleg met ons dus een machtiging aanvragen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over eHerkenning? Of wilt u eHerkenning aanvragen? Raadpleeg dan de speciale website van de Rijksoverheid.