Invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

23-12-21

Per 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet regelt het toezicht op zorgaanbieders en aan welke eisen zij moeten voldoen om zorg te mogen verlenen. Onder de Wtza vallen alle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Startende zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten zich vanaf 1 januari 2022 melden. Voor bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders geldt een overgangsperiode van zes maanden nadat de Wtza in werking is gegaan.


Wilt u meer weten over de (invoering van) Wtza? Raadpleeg dan de website van het CIBG.