Invulling AVG roept vragen op

08-05-18

De invulling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) roept in de praktijk nog altijd vragen op. Zo is onduidelijk wanneer er sprake is van groot­schalige gegevens­verwerking. Daardoor is evenmin helder wanneer zorgorganisaties een privacy-functionaris moeten aanstellen.

Dit blijkt uit een adviesaanvraag van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AVG, die op 25 mei van kracht wordt, voorziet onder meer in de verplichte aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming (FG). Deze persoon moet binnen de organisatie toezicht gaan houden op de toepassing en naleving van de AVG. De verplichting geldt alleen voor organisaties die zich bezig houden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens op grote schaal. Maar volgens de LHV is de wet onduidelijk over wat onder 'grootschalig' wordt verstaan.

Navraag door de LHV bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) leidde niet tot meer duidelijkheid. De privacy­toezichthouder kon op basis van de Europese verordening niet aangeven waar de grens ligt tussen wel of geen grootschalige gegevensverwerking. De enige indicatie is: een solistische huisartspraktijk valt er niet onder, een ziekenhuis wel. Daarmee lijkt zich een groot grijs gebied af te tekenen.

Lees het hele artikel hier.

Bron: Skipr.nl


Wilt u meer informatie over de invoering van de AVG in uw praktijk en de (gratis) mogelijkheden die wij u bieden? Klik hier.