Is de KEW-vrijstelling voldoende gestegen voor uw levensverzekering?

10-07-19

Heeft u vóór 1 januari 2013 voor het eerst een hypotheek afgesloten, dan is de kans groot dat u naast uw hypotheek ook een levensverzekering heeft afgesloten of een bankspaarrekening heeft geopend. U bouwt hiermee een kapitaal op waarmee uw hypotheek aan het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk wordt afgelost.

Het kapitaal dat u via een zogeheten Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) of Spaarrekening Eigen Woning (SEW) opbouwt, is tijdens de opbouwfase onder voorwaarden vrijgesteld van belastingheffing. Komt het kapitaal op einddatum beschikbaar, dan wordt het in principe fiscaal belast. Wél heeft u op dat moment – ook weer onder voorwaarden – recht op de zogeheten KEW- of SEW-vrijstelling. Deze vrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt in 2019 € 166.000,- per persoon. Fiscaal partners hebben mogelijk recht op een dubbele vrijstelling van € 332.000,-. Dankzij de KEW/SEW-vrijstelling betaalt u alleen belasting over het rentebestanddeel in dát deel van het opgebouwde kapitaal dat bovengenoemde bedragen overstijgt.

Pas op voor een te lage indexering

In ons advies met betrekking tot het afsluiten van een KEW of SEW hielden we doorgaans rekening met een bepaalde mate van indexering. We hebben echter moeten constateren dat de indexering – onder meer door de lage rentestand en de lage inflatie – de laatste jaren lager is uitgevallen dan waarmee in sommige adviezen rekening is gehouden. Hierdoor is de vrijstelling op het moment dat uw opgebouwde kapitaal wordt uitgekeerd mogelijk te laag, waardoor een deel van de kapitaaluitkering straks fiscaal wordt belast. Gelukkig zijn er mogelijkheden om uw levensverzekering of bankspaarrekening – direct of op termijn – aan te passen zodat belastingheffing tijdig kan worden voorkomen.

Vraag een adviesgesprek aan

Zoals u ziet, is het belangrijk om uw verzekeringen periodiek te (laten) beoordelen. Wilt u weten of úw KEW of SEW nog in de pas loopt met de geïndexeerde vrijstelling? Neem dan contact op met uw adviseur.