Kan uw hypotheekrente worden verlaagd?

10-07-19
Is de waarde van uw woning gestegen sinds u uw hypotheek afsloot? Of is uw hypotheekschuld gedaald doordat u aflost volgens een verplicht aflossingsschema of door vrijwillige extra aflossingen? Dan kan de risicoklasse van uw hypotheek mogelijk worden verlaagd. Is dat het geval, dan daalt de risico-opslag en gaat u een lagere hypotheekrente betalen.Vrijwel alle geldverstrekkers brengen hypotheken onder in verschillende risicoklassen. Daarbij geldt: hoe hoger het hypotheekrisico, des te hoger de risicoklasse. Bij elke risicoklasse hoort een bepaalde risico-opslag. Is uw hypotheek even hoog – of bijna even hoog – als de waarde van uw woning, dan zal uw hypotheek in een hogere risicoklasse met een hogere risico-opslag vallen en betaalt u een hogere rente. Is uw hypotheek laag in verhouding tot de waarde van uw woning, dan zal uw hypotheek doorgaans in een lagere risicoklasse met een lagere risico-opslag vallen en betaalt u een lagere rente.

Of de risico-opslag tussentijds – dus tijdens de rentevaste periode – kan worden verlaagd, hangt af van de geldverstrekker en van uw eigen situatie. Niet elke geldverstrekker staat het namelijk toe om de risico-opslag tussentijds te verlagen. Daar staat tegenover dat er steeds meer geldverstrekkers zijn die de risico-opslag op verzoek – of zelfs automatisch – aanpassen zodra er voldoende is afgelost.

Wilt u weten of uw hypotheekrente kan worden verlaagd?

Heeft u uw hypotheek afgesloten via Sibbing? Dan kunnen we op basis van een kopie of scan van uw meest recente WOZ-beschikking voor u nagaan of u bij uw geldverstrekker in aanmerking komt voor een renteverlaging én welke stappen er moeten worden gezet om een renteverlaging te bewerkstelligen. Bij sommige geldverstrekkers is een taxatierapport vereist. De kosten hiervan komen voor uw rekening. Vanzelfsprekend informeren we u vooraf of de kosten van een taxatie opwegen tegen het voordeel van een mogelijke renteverlaging. Meer weten? Neem dan contact op met uw adviseur.