KNOV ontwikkelt nieuwe zzp-modelovereenkomsten

16-05-19

De KNOV heeft twee nieuwe modelovereenkomsten voor zzp’ers in de eerstelijns verloskunde ontwikkeld. Bij vervanging kunt u gebruikmaken van de ‘opdrachtovereenkomst praktijkwaarneming’, voor het tijdelijk invullen van extra capaciteit in de praktijk is er de ‘opdrachtovereenkomst praktijkmedewerking’. Beide modelovereenkomsten zijn goedgekeurd door de Belastingdienst.

De nieuwe modelovereenkomsten zijn volledig geactualiseerd. Zo zijn in de overeenkomsten onder meer de vereisten uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) opgenomen. Datzelfde geldt voor de verplichting voor een waarnemer om zich in te schrijven in het kwaliteitsregister. Werkt u momenteel op basis van een oudere modelovereenkomst die nog enige tijd doorloopt? Dan adviseren we u om een nieuwe overeenkomst op te stellen en samen te ondertekenen.

Een goedgekeurde actuele modelovereenkomst dekt de fiscale en juridische aspecten van de samenwerking, maar vermeldt ook relevante praktische en financiële zaken. Daarmee geeft de overeenkomst opdrachtgever én zzp’er duidelijkheid en zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie.

Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de omschreven werkzaamheden overeenkomen met de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden. De belastinginspecteur kan namelijk achteraf altijd de feiten en omstandigheden waaronder wordt gewerkt controleren en – indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan – besluiten dat er tóch sprake is van een dienstbetrekking. De praktijkhouder moet in zo’n geval alsnog loonheffing afdragen en de waarnemer zal mogelijk geen ondernemer meer zijn en geen fiscale voordelen meer genieten.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de nieuwe zzp-modelovereenkomsten? Neem dan vrijblijvend contact op met Clementine Burgersdijk of Inez Brusse-Schutte. Of bel: 0318 - 544 044.