MKB verzuim-ontzorgverzekering: interessant voor u?

24-04-19

Eind 2018 publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een convenant over de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Diverse partijen hebben afgesproken om per 1 januari 2020 een verzuimverzekering aan te bieden waarbij kleine werkgevers beter worden geholpen bij hun verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Dit kan dus óók interessant zijn voor werkgevers in de zorg. Omdat er nog veel onzekerheid over deze verzekering bestaat, geven we u graag een korte update.

Inhoud en omvang van de verzekering

Het convenant vermeldt een aantal inhoudelijke afspraken over de voorwaarden waaraan de nieuwe verzekering moet voldoen. Enkele voorbeelden:

  • De verzekeraar moet een zogeheten Poortwachtergarantie afgeven;
  • Er moet worden gewerkt met gecertificeerde professionals;
  • Een casemanager moet de regie voeren;
  • De casemanager dient in staat te zijn de financiële gevolgen voor een arbeidsongeschikte werknemer in kaart te brengen;

Ook komt er een werkwijzer ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden van de casemanager.

Keuze uit diverse verzekeraars

Waarschijnlijk zullen de volgende verzekeraars de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering gaan aanbieden: Achmea, Aegon, Allianz, Anker, ASR, Goudse, Nationale Nederlanden en Sazas.

Lopende polissen

Wat er met lopende verzuimpolissen en Arbocontracten moet gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk. Verzekeraars hebben namelijk aangegeven niet zeker te weten of ze wel voldoende tijd voor productontwikkeling hebben om de verzekering al per 1 januari 2020 te kunnen aanbieden. Zowel verzuimverzekeringen als Arbocontracten hebben echter een looptijd en een opzegtermijn. Wij zullen deze termijnen scherp voor u in de gaten houden.

Nog 8 maanden

Hoewel 1 januari 2020 nog ver weg lijkt, resteren nog iets meer dan 8 maanden. De intentie van het convenant lijkt goed, maar over de uitvoering bestaan nog veel vragen. Bent u werkgever, dan is voor u met name van belang dat u voldoende tijd krijgt om de nieuwe verzekering te beoordelen en af te stemmen op uw bestaande verzuimverzekeringen. Uiteraard kunt u hierbij een beroep doen op uw adviseur van Sibbing. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte!