NOW 2.0 van start

08-07-20

Sinds maandag 6 juli jl. kunnen ondernemers zich aanmelden voor de verlenging van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. De NOW 2.0 voorziet opnieuw in een tegemoetkoming in de loonkosten, ditmaal voor de maanden juni tot en met september (of 4 maanden aansluitend aan NOW 1.0).

NOW 2.0 lijkt in veel opzichten op de voorgaande overbruggingsregeling, maar bevat wel enkele aanpassingen. We zetten ze graag even voor u op een rij:

  • Vaststelling definitieve bedragen NOW 1.0 en NOW 2.0 hoeft u niet gelijktijdig aan te vragen

De NOW-subsidies wordt op voorschotbasis in twee delen voor 80% uitbetaald op basis van een schatting van uw omzetdaling. De definitieve subsidiebedragen worden achteraf vastgesteld, waarna een naverrekening volgt. Heeft u als werkgever eerder al een aanvraag voor de NOW 1.0 ingediend en gaat u binnenkort ook de een aanvraag voor de NOW 2.0 indienen? Dan hoeft u de uiteindelijke vaststelling van de subsidie voor beide regelingen niet gelijktijdig aan te vragen. Voor de NOW 1.0 kunt u de definitieve subsidieaanvraag vanaf 7 oktober 2020 indienen, maar u mag er ook voor kiezen om de vaststelling van de definitieve subsidie voor beide regelingen gelijktijdig aan te vragen na 15 november 2020. Hiervoor komt te zijner tijd een speciaal formulier beschikbaar.

  • UWV-uitkeringen worden niet uit de loonsom gefilterd

De NOW 2.0 bevat een aanpassing die met terugwerkende kracht ook voor de voorgaande regeling geldt. Dit betekent dat uitkeringen die het UWV via de werkgever heeft uitbetaald – ook wel bekend als instantiebetalingen – worden niet uit de loonsom gefilterd. De afgelopen maanden is gebleken dat dit uitvoeringstechnisch niet mogelijk is. Deze aanpassing heeft met name betrekking op betalingen in het kader van de no-riskpolis Ziektewet en de Wet arbeid en zorg (Wazo).

  • Tip: wissel werknemers uit via NLWerktDoor.nl

Een andere manier om uw loonkosten te verlagen, is het nieuwe online platform NLWerktDoor.nl. Door de coronacrisis hebben werkgevers in sommige branches personeel over, terwijl in andere branches juist een tekort heerst. Het platform (link naar nlwerktdoor.nl) is bedoeld om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te matchen door werkgevers en werknemers bij elkaar te brengen.

Hulp nodig?

Voor voorschotten vanaf € 20.000,- en definitieve vaststellingsbedragen vanaf € 25.000,- moet u een verklaring overleggen van een derde – bijvoorbeeld uw accountant – die uw omzetverlies bevestigt. Voor voorschotten vanaf € 100.000,- en definitieve vaststellingsbedragen vanaf € 125.000,- is een accountantsverklaring nodig. Uw relatiebeheerder van Sibbing Accountants helpt u graag verder!