Onze tarieven wijzigen per 1 januari 2023

15-12-22

Ook ons kantoor heeft te maken met stijgende kosten, onder andere op het gebied van personeel, huisvesting en inflatie. Om u in 2023 de kwaliteit van onze service en dienstverlening te kunnen blijven leveren, zoals u van ons gewend bent, is het nodig om onze tarieven per 1 januari 2023 aan te passen.

Wat betekent dit voor u?

Naar aanleiding van de stijgende kosten hebben wij onze diensten onder de loep genomen en gekeken naar de tariefstelling in combinatie met de geleverde diensten. Gemiddeld gezien zullen wij de tarieven van onze abonnementen met 6% verhogen. Incidenteel kan het voorkomen dat het tarief van een abonnement met 10% stijgt. Maar er zijn ook abonnementen waar geen tariefsverhoging nodig is.

Op onze accountancydiensten, zoals de abonnementen, het uurtarief en de vaste prijzen, zal ook een indexatie plaatsvinden. De tarieven van deze diensten zullen met 5% omhoog gaan.

Conform onze algemene voorwaarden zal de tariefsaanpassing worden doorgevoerd en wordt per 1 januari a.s. het nieuwe tarief (indien van toepassing) in rekening gebracht.

In uitzonderingsgevallen zal er een tariefswijziging doorgevoerd worden die buiten bovenstaande bandbreedte valt. Is dit bij u het geval, dan wordt u hierover deze maand separaat geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van deze tariefswijziging, kunt u bij uw gebruikelijke vaste contactpersoon binnen Sibbing terecht.