Premieverhoging verzuimverzekering huisartsen

17-10-18

De LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) heeft sinds een aantal jaren een overeenkomst met Nationale Nederlanden. Dit heeft gezorgd voor een extra premiekorting en is mede de reden geweest dat veel huisartsen met personeel in dienst hebben gekozen voor de verzuimverzekering van Nationale Nederlanden.

Nationale Nederlanden heeft aangegeven de premie van haar verzuimverzekering per 1 januari 2019 te verhogen met 32%. Vanwege de algemene toename van de schadelast zijn overige verzekeraars ook genoodzaakt om de premie te laten stijgen, maar veelal in mindere mate.

De alternatieven

De LHV heeft in samenwerking met Nedasco, naast de verzekering van Nationale Nederlanden, een tweede verzuimverzekering ontwikkeld. De premieverhoging hiervan is 20% ten opzichte van de huidige premie.

Sibbing ontwikkelt in samenwerking met Aevitae en Ebex een verzuimverzekering die een allesomvattende dienstverlening biedt tegen een concurrerende premie. Wij zullen hier binnenkort meer over bekend maken.