Regeling compensatie transitievergoeding van kracht

24-04-19

Bij onvrijwillig ontslag van een werknemer bent u als werkgever in de meeste gevallen een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren. De onlangs ingevoerde ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ voorziet per 1 april 2020 met terugwerkende kracht in een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen.

Ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid

Is een werknemer langdurig arbeidsongeschikt, dan bent u als werkgever verplicht om twee jaar lang het loon van deze werknemer door te betalen, de re-integratiekosten te vergoeden en daar bovenop een transitievergoeding te bekostigen, zélfs als er geen mogelijkheden voor ander werk zijn. Hierin komt echter verandering, want op 26 februari jl. is de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers worden dankzij deze regeling met terugwerkende kracht gecompenseerd voor de transitievergoeding die ze in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid hebben betaald.

Terugwerkende kracht

Per 1 april 2020 kunt u als werkgever een beroep op de compensatieregeling doen voor werknemers die vanaf 1 juli 2015 vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen. In feite gaat de regeling dus met (bijna) vijf jaar terugwerkende kracht in. Voor oudere gevallen – waarvoor tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding is of wordt betaald – dient u vóór 1 oktober 2020 een compensatieverzoek bij het UWV in te dienen. Voor nieuwe gevallen (vanaf 1 april 2020) geldt dat de compensatieaanvraag binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding moet worden ingediend.

Compensatiebedrag

Aan de hoogte van de compensatie zijn wel enkele beperkingen gesteld. Om te beginnen zal het bedrag van de compensatie nooit hoger zijn dan de betaalde transitievergoeding. Daarnaast wordt nooit meer gecompenseerd dan de som van brutoloon dat gedurende de ziekteperiode van de werknemer is betaald. Ook komen perioden waarin de loondoorbetalingsverplichting als gevolg van een loonsanctie is verlengd niet voor compensatie in aanmerking. Datzelfde geldt voor de periode waarin het dienstverband ‘slapend’ is gehouden.

Behoefte aan advies op maat?

Wilt u weten van de nieuwe Regeling compensatie transitievergoeding voor ú betekent? Neem dan vrijblijvend contact op met uw adviseur.