Reisverzekering en het coronavirus

27-02-20

Uitbraak coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in China. Ook in andere landen zijn er nu mensen besmet met het coronavirus. De verspreiding van het virus gaat van mens tot mens, maar ook via de lucht.

Wij adviseren u om altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Daarnaast adviseren wij u het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer:+31 247 247 247.

Voor meer informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de site van het RIVM.

Biedt het calamiteitenfonds uitkomst?

Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: “een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.” Bij ziektes en epidemieën is daarvan geen sprake. Lees hier meer informatie.

Vermoeden van besmetting

Denkt u dat u besmet bent? Neem dan contact op met uw verzekeraar. Heeft u een Sibbing reisverzekering, bel de Sibbing Alarm Service op +31 88 00 11 210. Heeft u een a.s.r. (Europeesche) reisverzekering, bel dan +31 20 65 15 777.

Bij besmetting is er dekking voor uw ziektekosten als uw Nederlandse Zorgverzekering deze kosten niet vergoed. Als u lokaal niet behandeld kunt worden dan is er ook dekking voor de kosten van medische evacuatie. De Alarm Service kan voor u bekijken waar u wel behandeld kunt worden en regelt alle formaliteiten.

Annuleringsverzekering

De uitbraak van het coronavirus is geen geldige annuleringsreden. Als u niet wilt reizen naar, of eerder terug wil keren uit, een gebied waar het virus voorkomt adviseren wij u contact op te nemen met uw reisorganisator of touroperator. Soms kunt u omboeken naar een andere bestemming.

Dekking met negatief reisadvies (Code Oranje)?

Gaat u naar uw reisbestemming als er een negatief reisadvies geldig is voor uw reisbestemming, dan bent u niet verzekerd voor schade die verband houdt met het coronavirus. Was u al op uw reisbestemming op het moment dat de code Oranje werd afgegeven? Dan heeft u dekking tot het moment dat u het gebied kunt verlaten. Indien u het gebied kunt verlaten, maar u besluit om te blijven, dan vervalt de dekking. Ditzelfde geldt ook als er in de toekomst een negatief reisadvies wordt gegeven voor een ander gebied.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +31 318 544044 of per mail op info@sibbing.nl.