Sibbing puzzelt mee aan een oplossing voor ALS

27-06-22

In 2019 werd gestart met de ‘Sibbing wandelt voor ALS’-loop. Een eerste succesvolle editie zorgde dat dit naar meer smaakte. Helaas gooide corona roet in het eten en kon er in 2020 geen vervolg worden gegeven aan de actie. Maar na een periode waarin geen activiteiten mogelijk waren, was daar eind 2021 een moment waarop het wél kon.

Samen wandelen voor ALS

Zo vond in november vorig jaar de ‘Sibbing wandelt voor ALS’-actie plaats, waarbij er in teams gewandeld werd over de Utrechtse Heuvelrug. Een mooi moment van samenzijn en samen in actie komen voor diegene die dat zelf niet (meer) kunnen. Een actie die resulteerde in een mooi bedrag voor ALS én in een tweede puzzelstuk voor aan onze muur.

Tweede puzzelstuk aan de muur

Op 12 april jl. mochten wij uit handen van Gorrit-Jan Blonk, directeur van Stichting ALS Nederland het puzzelstuk 2021 in ontvangst nemen in het kader van de ALS puzzel actie. Een mooie blijk van waardering vanuit Stichting ALS Nederland. Dit was een feestelijk moment waar wij natuurlijk bij stil hebben gestaan.

Ook dit jaar gaat Sibbing zich weer inzetten voor ALS. Om dit kracht bij te zetten werd tijdens het overhandigen van het puzzelstuk, vooruitlopend op de actie(s) die dit jaar plaats gaan vinden, al een mooie cheque overhandigd voor 2022.

Helpt u mee de puzzel te leggen?

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten voor ALS en/of ons daarin ondersteunen? Kijk dan op onze actiepagina: https://sibbing.4als.nl/