SPH heeft pensioenregeling gewijzigd

20-07-22

Sinds 1 januari 2022 heeft SPH een nieuwe beroepspensioenregeling. Deze regeling geldt voor alle huisartsen (in opleiding) die verplicht deelnemen aan de beroepspensioenregeling van het SPH. Heeft u als SPH-deelnemer tot en met 31 december 2021 pensioen opgebouwd binnen de oude pensioenregeling, dan blijft dit pensioen gewoon bestaan.

Beschikbare premieregeling

De nieuwe pensioenregeling van SPH is een zogeheten ‘beschikbare premieregeling’. Dit houdt in dat SPH niet langer afspraken maakt over de hoogte van uw latere pensioen, maar over de hoogte van de premie nu. Binnen de beschikbare premieregeling wordt uw pensioenpremie belegd. Zoals u weet, brengt beleggen risico’s met zich mee, maar biedt beleggen ook de kans om een goed rendement te maken. Dit betekent dat de uiteindelijke hoogte van het voor u op te bouwen pensioenkapitaal onzeker is.

Minder of juist meer pensioen?

Een onzeker pensioenkapitaal kan zowel voor- als nadelig uitpakken. Hieronder volgt hierover een korte toelichting:

  • Vallen de beleggingsresultaten tegen, dan is er straks minder geld beschikbaar om een pensioen aan te kopen en ontvangt u een lagere pensioenuitkering dan waar u wellicht op had gerekend. Andersom leveren gunstige beleggingsresultaten op termijn een hoger pensioenkapitaal op waardoor u later méér pensioen ontvangt dan u misschien had verwacht.
  • Het kan ook zijn dat de levensverwachting is toegenomen tegen de tijd dat u met pensioen gaat. Dit heeft tot gevolg dat SPH langer pensioen moet uitkeren. Omdat hetzelfde pensioenkapitaal dan over een langere periode moet worden uitgesmeerd, ontvangt u een lager pensioenbedrag. Neemt de levensverwachting daarentegen op termijn af, dan resulteert dat in een hogere jaarlijkse pensioenuitkering.
  • Tot slot geldt dat de ‘aankoopprijs’ van uw pensioen afhankelijk is van de rente op het moment dat u uw pensioen aankoopt. Is de rente op dat moment laag? Dan levert het opgebouwde pensioenkapitaal een lagere pensioenuitkering op. Is de rente juist hoog? Dan kunt u met hetzelfde pensioenkapitaal een hoger pensioen aankopen.

Uw pensioen: zo zit het

Voor veel mensen is pensioen ‘iets voor later’. Daarom leest u hieronder in het kort wat u van uw pensioenregeling bij SPH kunt verwachten.

  • U bouwt bij SPH een pensioenkapitaal op. Op het moment dat u met pensioen gaat, moet u dit pensioenkapitaal aanwenden voor de aankoop van een ouderdomspensioen en een partner- en wezenpensioen;
  • Het ouderdomspensioen ontvangt u vanaf uw pensioendatum tot aan uw overlijden;
  • Het partner- en wezenpensioen is bestemd voor uw nabestaanden voor het geval u als deelnemer aan de SPH-pensioenregeling overlijdt vóór uw pensioendatum. De hoogte ervan is afhankelijk van uw inkomen en hoeveel u als huisarts werkte;
  • Uw partner ontvangt het partnerpensioen tot aan zijn of haar overlijden;
  • Uw kinderen ontvangen het wezenpensioen tot hun 18e verjaardag, óf tot hun 27e als ze studeren of mindervalide zijn.
  • Er is een extra tijdelijk aanvullend partner- en wezenpensioen verzekerd ingeval u overlijdt tijdens uw deelname aan de SPH pensioenregeling. Deze uitkering bedraagt € 9.167,- per jaar (in 2022) voor partners en € 2.933,- per jaar (in 2022) voor kinderen. Dit is bijna 50% lager dan in de oude pensioenregeling.

De stand van uw pensioen

Op uw Uniform Pensioenoverzicht en in Mijn pensioen leest u hoeveel partner- en wezenpensioen er voor uw partner en kinderen verzekerd is. Ook ziet u hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd en een schatting van hoeveel partnerpensioen u met dit pensioenkapitaal kunt aankopen op de pensioendatum.

Neem contact op voor een advies op maat

Bent u benieuwd wat de nieuwe pensioenregeling voor u en/of uw partner en kinderen betekent? Neem dan contact op met uw adviseur om uw persoonlijke pensioensituatie in kaart te laten brengen.