Tarieven overdrachtsbelasting wijzigen in 2021

19-11-20

Met ingang van 1 januari 2021 veranderen de tarieven voor de overdrachtsbelasting. Jonge kopers – zowel starters als doorstromers – betalen dan geen overdrachtsbelasting meer over de aankoopprijs van een woning waarin ze zelf gaan wonen. Kopers van een woning die niet voor eigen bewoning is bestemd en kopers van zakelijk onroerend goed gaan daarentegen (fors) meer betalen.

Op dit moment is de situatie als volgt: voor alle woningen bedraagt de overdrachtsbelasting 2%, voor alle niet-woningen moet bij de overdracht 6% van de koopsom aan de Belastingdienst worden betaald. Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende tarieven:

  • Woning die door een koper van 18 tot en met 34 jaar zelf zal worden bewoond: 0%
  • Woning die door een koper van 35 jaar of ouder zal worden bewoond: 2%
  • Woning óf niet-woning die niet door de koper zal worden bewoond of die door een niet-natuurlijk persoon wordt gekocht: 8%

Op 10 november jl. is overigens bekendgemaakt dat het 0%-tarief met ingang van 1 april 2021 alleen nog gaat gelden voor woningen met een maximale koopsom van € 400.000,-. Starters en doorstromers van 18 tot 35 jaar die vanaf 1 april 2021 een duurdere woning kopen, betalen vanaf dat moment dus over de volledige koopsom 2% overdrachtsbelasting.

De nieuwe belastingregels lijken eenvoudig, maar blijken in de praktijk toch nog wel wat vragen op te roepen. Hieronder hebben we een aantal van de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet.

Mijn partner (33 jaar) en ik (36 jaar) gaan volgend jaar voor het eerst een huis kopen om zelf te bewonen. Hoeveel overdrachtsbelasting gaan we betalen?

De overdrachtsbelasting is persoonsgebonden. Worden u en uw partner beiden voor een gelijk deel (50%) eigenaar van de woning, dan betaalt u 2% en uw partner 0%. Per saldo betaalt u samen dus 1% overdrachtsbelasting over de koopsom van de woning.

We hebben pas ons huis verkocht en krijgen begin 2021 de sleutel van ons nieuwe koophuis. Welk tarief is dan op ons van toepassing?

Als u en uw partner beiden jonger zijn dan 35 jaar, betaalt u 0% overdrachtsbelasting. De nieuwe regeling geldt namelijk niet alleen voor starters, maar ook voor jonge doorstromers.

We willen een appartement voor onze dochter van 27 kopen. Welk tarief betalen we dan: 2% of 8%?

Koopt u een woning die u niet zelf gaat bewonen, dan betaalt u vanaf 2021 8% overdrachtsbelasting. Dat scheelt dus behoorlijk ten opzichte van de huidige regeling. Vindt u dat zonde van het geld? Wellicht is het dan mogelijk om uw dochter het appartement zelf te laten kopen met uw hulp. Ook in 2021 kunt u namelijk gebruikmaken van de eenmalige schenkvrijstelling voor aankoop van een eigen woning. In 2021 bedraagt deze vrijstelling € 104.887,-.

Hoe zit het als we een vakantiehuis willen kopen?

Onder de huidige regeling betaalt u 2%, in 2021 wordt dat 8%. Dat scheelt bij aankoop van een vakantiewoning van € 250.000,- dus € 15.000,-.

Ik ben een fysiotherapeut van 28 jaar en wil een woning met praktijkruimte kopen. Welke tarieven gelden dan voor mij?

Onder de huidige regels zou u voor het woongedeelte 2% overdrachtsbelasting moeten betalen en voor het praktijkgedeelte 6% (ervan uitgaande dat de praktijkruimte 10% of meter van het pand in beslag neemt). Vanaf 2021 betaalt u 0% over het woongedeelte en 8% over het praktijkgedeelte.

We hebben pas een huis van € 450.000,- gekocht en krijgen eind december de sleutel. Als we de sleuteloverdracht een week zouden kunnen doorschuiven, scheelt dat maar liefst € 9.000,-. Wat moeten we doen?

De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2021 en er is geen overgangsregeling. Wellicht kunt u met de verkoper overleggen of de datum van overdracht nog kan worden verschoven. Deze is echter niet verplicht hieraan mee te werken. Hij of zij kan hierdoor bijvoorbeeld zelf langer met dubbele lasten – zoals hypotheekrente, energiekosten en verzekeringen – zitten of het geld nodig hebben voor de aankoop van een volgende woning. Daarnaast zult u bij uw hypotheekverstrekker moeten nagaan of de hypotheekofferte wel kan worden verlengd. Is dit niet het geval, dan moet u een nieuwe offerte aanvragen en dat zal – met het oog op de korte tijd die resteert tot de jaarwisseling – niet meevallen. Kan de offerte wél worden verlengd, dan betaalt u waarschijnlijk extra bereidstellingsprovisie, maar dat zal al snel lonen als u deze kosten afzet tegen het te behalen belastingvoordeel.

Ik word op 12 januari 35 en sta op het punt om een huis van € 350.000,- te kopen. Wat moet ik doen: wachten of doorzetten?

Dat is een interessante situatie. In principe kunt u gewoon doorgaan met de aankoop, zolang u er maar voor zorgt dat de overdracht plaatsvindt ná de jaarwisseling en vóór uw verjaardag. In dat geval bezorgt u uzelf een verjaardagscadeau van € 7.000,-.

Advies nodig?

Heeft u een andere vraag over de overdrachtsbelasting? Uw relatiebeheerder van Sibbing Accountants helpt u graag!