Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

08-07-20

Over de TVL

Met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wil de overheid bedrijven helpen bij het betalen van hun vaste lasten. De regeling is specifiek gericht op ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet – dat zijn alle inkomsten zonder de ontvangen btw, vóór aftrek van alle variabele en vaste kosten – mislopen en hierdoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Het omzetverlies moet betrekking hebben op de periode juni 2020 tot en met september 2020 en ten minste 30% bedragen.

Deze kosten worden gecompenseerd

De TVL is uitsluitend bedoeld voor het compenseren van vaste lasten. Ofwel: kosten die periodiek moeten worden betaald. U kunt daarbij onder meer denken aan huurkosten, pachtsommen, leasetermijnen, verzekeringspremies, abonnementen en onderhoudscontracten. Het totaal van deze vaste lasten moet gedurende de aangegeven periode minimaal € 4.000,- bedragen. Let op: ook loonkosten zijn periodiek terugkerende kosten, maar deze vallen niet onder de TVL-regeling!

Hoeveel compensatie?

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw omzetverlies – vergeleken met dezelfde periode in 2019 – en de branche waarin u actief bent. Voor het bepalen van uw vaste lasten wordt bovendien niet uitgegaan van uw werkelijke vaste lasten, maar van de gemiddelde vaste lasten in uw branche. De tegemoetkoming bedraagt 50% van de vaste lasten, met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 50.000,-. Komt u in aanmerking voor de TVL, dan ontvangt u de uitkering belastingvrij.

Definitieve vaststelling

Voldoet u aan alle voorwaarden, dan ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw geschatte omzetverlies. Vóór 1 april 2021 moet u het werkelijke omzetverlies melden, waarna u binnen 16 weken hoort op welk bedrag u definitief recht heeft. Heeft u uw omzetverlies goed ingeschat, dan ontvangt u de resterende 20%. Blijkt uw schatting te hoog of te laag, dan kan subsidie worden teruggevorderd of ontvangt u alsnog een hogere subsidie. Een goede schatting is dus heel belangrijk!

Niet voor iedereen

De TVL is bestemd voor bedrijven tot 250 werknemers die het hardst door de coronacrisis worden geraakt. Ook gelden diverse aanvullende voorwaarden. Of u in aanmerking komt voor de TVL, hangt af van de SBI-code waarmee uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit is dezelfde code die werd gehanteerd voor de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19).

Let op: kwam u eerder in aanmerking voor de TOGS-regeling van € 4.000,- en wilt u nu ook in aanmerking komen voor de TVL-regeling? Dat moet u een nieuwe aanvraag indienen!

Zo vraagt u de TVL aan

U kunt de TVL tot en met 30 oktober 17.00 uur aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarbij heeft u eHerkenning (niveau 1) of uw DigiD nodig. Heeft u behoefte aan advies om te bepalen of u in aanmerking komt voor de TVL of bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder van Sibbing Accountants.