Terugkeer herregistratieverplichting, een aantal zaken op een rij

28-03-22

In maart 2020 besloot de ministere van volksgezondheid om de herregistratieverplichting voor alle BIG-beroepsbeoefenaren tijdelijk stop te zetten. Nu coronapandemie achter ons lijkt te liggen en de meeste maatregelen komen te vervallen, is besloten om de procedure vanaf de tweede helft van dit jaar weer in gang te zetten.

Recent publiceerde de overheid een nieuwsbericht hierover, de belangrijkste aandachtspunten hebben wij op een rij gezet.

 • Nieuwe uiterste herregistratiedatum (UHD)
  Voor de pauze in verband met de pandemie, ontvingen zorgverleners normaliter zes maanden voor het verstrijken van de uiterlijke herregistratiedatum (UHD) een brief met daarin een oproep tot herregistratie. Zorgverleners die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot opschorting krijgen een half jaar de tijd om deze oproep te beantwoorden en herregistratie aan te vragen. En omdat de periodieke registratieplicht per 1 juli 2022 weer van kracht wordt, betekent dit dat de nieuwe UHD van iedereen die hiermee te maken heeft gehad, wordt omgezet naar 31 december 2022. Zij moeten zich dus vóór het einde van 2022 opnieuw geregistreerd hebben.
 • Aanvraag (digitaal) in dienen nog niet mogelijk
  Helaas is het ondanks de bekendmaking van de nieuwe UHD, momenteel nog niet mogelijk om de aanvraag voor herregistratie alvast in te dienen. Dat wil zeggen nog niet via de standaard, digitale route. Wil je toch nu al een aanvraag indienen? Dan kan dat net zoals de afgelopen periode via een papieren aanvraagformulier dat aan te vragen is via het contactformulier op de BIG-website.
 • Persoonlijk bericht eind april
  Diegene voor wie uitstel van herregistratie van toepassing was, zullen eind april aanvullende informatie er wat de terugkeer van de herregistratieplicht voor hen zal betekenen ontvangen via een persoonlijk. Het CIBG roept daarom op om even tot dat moment te wachten met het stellen van vragen. Hoort u tot deze groep? Dan wordt in april ook je nieuwe UHD (31 december 2021) zichtbaar in uw dossier op Mijn BIG-register. Een formele oproepbrief voor herregistratie volgt in de maand mei.
 • Geen onderdeel van de uitstelgroep?
  Ligt uw UHD tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2028, dan is het bovenstaande niet voor u van toepassing. U ontvangt net als voor de uitstelperiode ongeveer 6 tot 8 maanden voor uw UHD een standaard oproep.

Op https://www.bigregister.nl/herregistratie is alle informatie na te lezen.

Bron: www.bigregister.nl