'Veel huisartsen gebruiken onveilige mailadressen'

24-05-18

Honderden huisartsen maken op hun websites gebruik van onveilige maildiensten als Gmail en Hotmail. Dat meldt EenVandaag na een rondgang.

Artsenfederatie KNMG, huisartsenvereniging LHV, het Nederlands Instituut van Psychologen en de Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwen voor schending van het beroepsgeheim en adviseren artsen en psychologen gegevens via veilige systemen te versturen. Volgens kenniscentrum voor e-health Nictiz gaan in het uiterste geval derden met medische gegevens aan de haal.

Patiënten kunnen via de mail bijvoorbeeld vragen stellen aan hun arts of om herhaalrecepten vragen. De KNMG waarschuwt ervoor dat als geen veilige systemen worden gebruikt, het risico bestaat dat gegevens door onbevoegden worden gelezen. Dat zou neerkomen op een ongeoorloofde schending van het beroepsgeheim.

Bron: Skipr


Wilt u meer weten over cyber en data risks? Klik hier.