Verzeker de risico's die samenhangen met uw hypotheek

10-07-19

Het afsluiten van een hypotheek heeft de nodige impact op uw financiële huishouden. Gedurende de looptijd van uw hypotheek – in veel gevallen 30 jaar – kan er immers van alles gebeuren waardoor de financiële verplichtingen van uw hypotheek mogelijk te zwaar op uw inkomen drukken. Van sommige gebeurtenissen kunt de financiële risico’s echter afdekken met een verzekering.

Overlijden

Sluit u samen met uw partner een hypotheek af, dan moet worden beoordeeld in hoeverre de hypotheeklasten na het overlijden van een van beiden nog te dragen zijn door de achterblijvende partner. Mocht blijken dat een partner de woonlasten niet alleen kan opbrengen, dan kan het raadzaam zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Deze verzekering keert na overlijden een bedrag uit waarmee de achterblijvende partner de hypotheek geheel of gedeeltelijk kan aflossen.


Heeft u geen partner, maar wel andere nabestaanden die u goed verzorgd wilt achterlaten? Ook dán kan een overlijdensrisicoverzekering een goede optie zijn.

Werkloosheid

Werkt u in loondienst en raakt u onvrijwillig werkloos, dan heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering. Zowel het recht op een uitkering als de hoogte ervan hangen af van uw laatstverdiende inkomen en uw arbeidsverleden. Meestal is de WW-uitkering (aanmerkelijk) lager dan uw reguliere inkomen. Bent u zelfstandig ondernemer, dan heeft u bij een terugval van inkomen geen recht op een WW-uitkering of een vergelijkbare regeling. U bent als zelfstandig ondernemer dus volledig aangewezen op uw eigen financiële reserves.

Arbeidsongeschiktheid

Raakt u (langdurig) arbeidsongeschikt, dan bestaat het risico dat uw inkomen (op termijn) niet toereikend zal zijn om de hypotheeklasten te blijven dragen. Werkt u in loondienst, dan blijft het inkomensverlies gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid waarschijnlijk nog wel beperkt. Uw werkgever heeft namelijk een loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Daarna bent u voor uw inkomen echter afhankelijk van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Om een inkomensterugval gedeeltelijk te compenseren, zijn er arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waarmee een aanvulling op het inkomen kan worden verzekerd.


Als zelfstandig ondernemer kunt u niet terugvallen op dergelijke regelingen voor werknemers. Om tóch te voorzien in een inkomen waarmee u uw hypotheeklasten kunt betalen, is het raadzaam een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. De hoogte en duur van een AOV-uitkering zijn persoonsafhankelijk.

Pensionering

Is uw inkomen na uw pensionering lager dan tijdens uw werkzame periode, dan bestaat het risico dat u uw hypotheeklasten minder goed kunt betalen. U kunt dit voorkomen door tijdens de looptijd van uw hypotheek extra af te lossen. Een andere oplossing is het verkorten van de looptijd van uw hypotheek, zodat u zeker weet dat uw hypotheek bij pensioneren is afgelost.

Laat u deskundig adviseren

Bij het afsluiten van een hypotheek gaat het er niet alleen om of u uw hypotheeklasten betaalbaar zijn, maar ook of deze betaalbaar blijven op het moment dat zich een calamiteit voordoet. Uw adviseur van Sibbing kijkt daarom graag met u vooruit, zodat u goed voorbereid bent op een onbezorgde toekomst.