Verzeker uw medewerkers voor bijstand bij schokkende gebeurtenissen

01-03-20

Wanneer uw medewerkers worden geconfronteerd met een schokkende gebeurtenis, wilt u als werkgever uiteraard dat ze kunnen rekenen op adequate bijstand. Sibbing biedt u daarom de mogelijkheid om uw SWA Rechtsbijstandverzekering uit te breiden met de optie traumaopvang.

Medewerkers van praktijken in de eerstelijnszorg hebben in toenemende mate te maken met bedreiging, agressie en soms zelfs met geweld. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) heeft hierover begin dit jaar niet voor niets de noodklok geluid.1 De reacties op dergelijke schokkende gebeurtenissen (calamiteiten) en de gevolgen op termijn zijn niet te voorspellen. Juist daarom is het van belang dat u als werkgever zorgt voor professionele opvang, nazorg en eventuele behandeling. De eerste opvang na een schokkende gebeurtenis is namelijk bepalend voor de verwerking ervan.

Structurele opvang is dus noodzakelijk als u als werkgever de gevolgen voor uw personeel en uw organisatie wilt beperken. Niet alleen omdat dit van goed werkgeverschap getuigt, maar ook omdat de Arbowet u hiertoe verplicht.

24/7 traumaopvang

Sibbing wil u graag in staat stellen om uw personeel na een calamiteit te laten ondersteunen door middel van snelle opvang, goede begeleiding en gedegen nazorg. Daarom werken we samen met 24/7, een betrouwbare partner in traumaopvang waarmee we uitstekende ervaringen hebben. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring met traumaopvang na calamiteiten en ondersteunt onder meer de scheidsrechters van de KNVB en de brandweer. Gespecialiseerde medewerkers van 24/7 komen zo snel mogelijk ter plaatse om zorg te leveren. Soms is een eerste opvanggesprek voldoende. Bestaat er behoefte aan meerdere gesprekken, dan is ook dát echter mogelijk.

Dienstverlening

De dienstverlening van 24/7 omvat het volgende:

  • Een centraal alarmnummer waarop een calamiteit kan worden gemeld;
  • Deskundige opvang ter plaatse binnen 2 tot 4 uur na melding van de calamiteit;
  • Permanente beschikbaarheid van gespecialiseerde traumamedewerkers (24 uur per dag, 7 dagen per week);
  • Landelijke dekking.

Kosten

We bieden u, voor uw medewerkers en voor u als DGA, deze dienst aan als optie op uw SWA Rechtsbijstandverzekering tegen een abonnementstarief van slechts € 0,60 per maand (inclusief btw) per medewerker/DGA. De eerste opvang (maximaal 4 uur per gebeurtenis) zijn voor u kosteloos. Volgt uit het eerste opvanggesprek de indicatie dat de betrokken medewerkers verdere begeleiding nodig hebben, dan neemt de traumamedewerker direct contact met u op om een eventueel vervolgtraject te bespreken. De kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever.

Meer informatie en aanvragen

Wilt u meer weten over 24/7 traumaopvang of wilt u deze dienst direct afsluiten als optie op uw SWA Rechtsbijstandverzekering? Vul dan direct online het aanvraagformulier in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.


1 Geweld op het werk tegen zorgverleners, Resultaten ledenpeiling NVDA, Utrecht, 15 februari 2019