WEGAS: een belangrijke verzekering voor werkgevers

07-07-21

Bent u werkgever, dan bent u onder werktijd verantwoordelijk voor uw medewerkers. Ook als een medewerker als gevolg van een verkeersongeval onder werktijd schade of letsel oploopt. Met een WEGAS-verzekering bent u in zo’n situatie als werkgever goed beschermd tegen de financiële gevolgen van uw werkgeversaansprakelijkheid.

U bent als werkgever aansprakelijk

Het kan voorkomen dat medewerkers onder werktijd aan het verkeer deelnemen. Om een patiënt thuis te bezoeken bijvoorbeeld, of om even de post weg te brengen of een broodje te halen voor de lunch. Raakt een medewerker in zo’n situatie betrokken bij een ongeval en loopt deze hierbij fysieke of materiële schade op, dan bent u daarvoor als werkgever aansprakelijk. Niet omdat u er ook maar iets aan kon doen, maar simpelweg omdat het ongeval onder werktijd plaatsvond.

Omdat een motorrijtuigenverzekering of een bedrijfs- of beroeps­aansprakelijkheids­verzekering voor dit risico meestal geen of onvoldoende dekking biedt, kan dit grote financiële gevolgen hebben. Het is daarom verstandig om als werkgever een zogeheten WEGAS-verzekering af te sluiten.

Dit dekt de WEGAS-verzekering

Onze WEGAS-verzekering dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor de letsel- en materiële schade die een medewerker lijdt als gevolg van een ongeval onder werktijd, voor zover deze schade niet op een andere verzekering wordt vergoed. De verzekering beperkt zich bovendien niet tot het verkeer, maar dekt ongevallen van medewerkers in de volgende situaties:

  • deelname aan het verkeer voor het werk
  • woon-werkverkeer
  • op de werkvloer
  • op locatie
  • andere werk-gerelateerde activiteiten (zoals een personeelsuitje of een cursus)

Pluspunt voor u als praktijkeigenaar

Daarnaast is het mogelijk om ook uzelf op onze WEGAS-verzekering mee te verzekeren voor schade onderweg, op voorwaarde dat uw verkeersdeelname werk-gerelateerd is en voor zover de schade niet op een andere verzekering is gedekt.

Even checken?

Wilt u zeker weten of u een WEGAS-verzekering heeft afgesloten en of de dekking hiervan compleet is? Neem dan contact op met uw adviseur van Sibbing.

Meer informatie over onze WEGAS verzekering vindt u hier.