Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Diverse aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden momenteel mogelijkheden om bijvoorbeeld kosteloos de verzekering op te schorten of het verzekerde bedrag te verlagen. Per verzekeraar zijn de mogelijkheden verschillend.

Movir

Bij Movir is het mogelijk om te opteren voor een sluimerdekking. Hierbij betaalt u een aanzienlijk lagere premie. Raakt u echter arbeidsongeschikt tijdens de sluimerdekking dan ontvangt u geen uitkering. Na 3 maanden heeft u dan alsnog recht op een uitkering waarbij het eigenrisicotermijn wel in acht dient te worden genomen.

REAAL/ Interpolis/ Amersfoortse

Bij deze verzekeraars is het mogelijk om het verzekerde bedrag (lees: de dekking) tijdelijk te verlagen. Dit resulteert in een lagere premie. Indien u gedurende deze periode arbeidsongeschikt raakt krijgt u ook de lagere dekking als uitkering. Indien u het verzekerde bedrag t.z.t. weer wil verhogen dan dient u wel arbeidsgeschikt te zijn. Bent u in de tussentijd (gedeeltelijk) blijvend arbeidsongeschikt geraakt dan kan de dekking niet meer worden verhoogd.

In algemene zin is het verstandig terughoudend te zijn in het wijzigen van het verzekerde bedrag. De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt de risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Enerzijds dekt het bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid de waarneemkosten. Anderzijds dekt het bij langdurige arbeidsongeschiktheid uw privélasten. Derhalve is hierbij maatwerk vereist.

Heeft u vragen over de mogelijkheden die uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar biedt óf over arbeidsongeschiktheid, ziekte en/of (al dan niet verplichte) quarantaine, neem contact op met uw financieel adviseur van Sibbing of bel of mail naar ons kantoor. Wij bespreken graag de laatste ontwikkelingen met u.

Persoonlijk advies

Vraag het bordje Verloskundige rijdt visite aan