Belasting

Als u als vrijberoepsbeoefenaar niet in staat bent om uw belasting te betalen dan is uitstel van belastingbetaling mogelijk.

Uitstel van belastingbetaling is onder andere mogelijk bij loonheffing, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en de Zorgverzekeringswet. Uitstel kan pas worden aangevraagd nadat u de aangifte heeft laten doen en een aanslag heeft ontvangen.

Indien de verwachting is dat het winstaandeel dit jaar lager zal gaan uitvallen is het raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt dan moet u normaal 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken. Dit wordt verlaagd naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente

Als u niet op tijd uw aangifte heeft gedaan dan moet u normaal belastingrente betalen. Dit wordt tijdelijk verlaagd.
Het tarief van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting gaat van 8% naar 0,01% per 1 juni 2020.

Het tarief van de belastingrente voor de inkomstenbelasting gaat van 4% naar 0,01% per 1 juli 2020.

Voor meer informatie, klik hier.

Heeft u fiscale vragen, neem contact op met uw relatiebeheerder of accountant van Sibbing of bel of mail naar ons kantoor. Wij bespreken graag de laatste ontwikkelingen met u.

Persoonlijk advies

Vraag het bordje Verloskundige rijdt visite aan