Pensioen

De pensioenfondsen denken met u mee. Zij bieden ook de mogelijkheid tot uitstel van betaling. Op deze manier kunt u uw lasten tijdelijk verlichten.

SPMS

De medisch specialist kan bij het SPMS uitstel van betaling aanvragen. Deze maatregel is in lijn met de mogelijkheid voor uitstel die de belastingdienst biedt.

Uitstel van betaling houdt het volgende in:
  • Uitstel geldt voor maximaal 3 maanden: april, mei en juni.
  • Uitstel is vrij van kosten en rente.
  • Uitstel van betaling betekent dat u tijdelijk een premieschuld opbouwt.
  • De premieschuld dient u per juli in één keer terug te betalen of u dient een betalingsregeling af te spreken. Dit dient u in juni af te stemmen met het SPMS.
  • De dekking op het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschikt blijft ongewijzigd in stand.
  • Mocht er in de toekomst aanleiding zijn tot aanvulling op het beleid dan bericht het SPMS hierover.
U kunt een uitstel van betaling per mail aanvragen bij het SPMS.

Vaststelling van uw pensioenopbouw, en dus de premie, wordt vastgesteld op basis van uw inkomen op jaarbasis. In de huidige situatie is nog lastig om vast te stellen wat uw inkomen aan het einde van het jaar zal zijn. Derhalve willen we u in overweging geven terughoudend te zijn met een aanpassing van de inschaling van uw pensioenopbouw (uitzonderingen daargelaten zoals bij ZBC’s).

Voor meer informatie, klik hier.

SPH

Als u als huisarts de pensioenpremie niet meer kan voldoen, of verwacht u dat u de premie binnenkort niet meer kunt voldoen dan kunt u contact opnemen met het SPH.

U kunt het SPH een mail sturen o.v.v. uw relatienummer, waarin u aangeeft dat u de premie niet meer kan betalen met een korte uitleg waarom. Het SPH zal dan contact met u opnemen.

Voor meer informatie, klik hier.

SPV

Als u als verloskundige de pensioenpremie niet meer kan voldoen, of verwacht u dat u de premie binnenkort niet meer kunt voldoen dan kunt u contact opnemen met het SPV.

U kunt het SPV een mail sturen waarin u aangeeft dat u de premie niet meer kan betalen met een korte uitleg waarom. Het SPV zal dan contact met u opnemen.

Voor meer informatie, klik hier.

SPF

Als u als fysiotherapeut de pensioenpremie niet meer kan voldoen, of verwacht u dat u de premie binnenkort niet meer kunt voldoen dan zal het SPF de komende drie maanden geen aanmaningen sturen of een incassoprocedure starten.

Uitstel van betaling houdt het volgende in:
  • U blijft de maandelijkse nota’s ontvangen. Betaalt u niet? Dan krijgt u de komende 3 maanden geen aanmaning.
  • Betaalt u maandelijks via een automatische incasso? Die loopt gewoon door. Wel kunt u die stilzetten via internetbankieren. Ook kunt u de betaalde premie ‘storneren’ (terugvorderen).
  • Nota’s die u nu niet betaalt, moet u later betalen. Het is nog niet duidelijk hoe dit zal plaatsvinden.
  • De versoepeling geldt vooralsnog voor de maanden april, mei, juni 2020.

Voor meer informatie, klik hier.

Persoonlijk advies

Vraag het bordje Verloskundige rijdt visite aan