Gezocht: opvolger aantrekkelijke huisartsenpraktijk Delft


Huisartsenpraktijk Hermsen is een solopraktijk, gevestigd in Medisch Centrum Delft. In het centrum bevinden zich vijf huisartsenpraktijken en meerdere andere gezondheidsdisciplines onder één dak, zoals fysiotherapie en een apotheek. De onderlinge samenwerking verloopt voorspoedig.

De praktijk

De praktijk levert zorg aan 2.900 ingeschreven patiënten (1,4 normpraktijk). Daarnaast zijn er ongeveer 500 internationale studenten aan de praktijk verbonden. Ze studeren bij het IHE Delft Institute for Water Education (onder auspiciën van UNESCO). Bij Huisartsenpraktijk Hermsen vinden ze hun tijdelijke vaste huisarts.

De patiëntenpopulatie is gemengd en relatief jong (slechts 11% is 65+). De praktijkhoudster mevrouw C.T. Hermsen werkt 3,5 dag per week, de HIDHA 2,5 dag per week. Omdat de praktijk twee spreekkamers heeft, is een eventuele groei van de praktijk goed mogelijk en kan de aanstaande praktijkhoudster of praktijkhouder zelf invulling geven aan de toekomst van de praktijk.

Huisartsenpraktijk Hermsen is een efficiënt georganiseerde en geautomatiseerde NHG-geaccrediteerde praktijk. Een betrokken en deskundig team met onderling korte lijnen levert de gevraagde zorg (HIDHA, doktersassistentes, POH-somatiek en POH-GGZ).

De praktijk is aangesloten bij Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) voor chronische zorgprogramma’s. Wanneer gewenst, biedt de ZEL praktische ondersteuning bij praktijkovername. De samenwerking met de HOED en de HAGRO verloopt naar wens waardoor bijvoorbeeld de vakantiewaarneming gewaarborgd is. Voor de ANW-zorg is de praktijk aangesloten bij Huisartsenposten Schievliet, locatie Reinier de Graaf Gasthuis Delft.

De gewenste overnamedatum is 1 juli 2023. Uiteraard is het mogelijk om via waarneming kennis te maken met de praktijk.

Interesse?

Wilt u meer informatie over de praktijk ontvangen? Stuur dan een e-mail aan Age Baanstra, praktijkadviseur: abaanstra@sibbing.nl

Al onze diensten voor huisartsen

Gratis informatieboek voor huisartsen