Meldplicht datalekken

Archief 2016

Op 1 januari 2016 gaat de wet Meldplicht datalekken in. Deze wet is een aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en verplicht organisaties om – zodra persoonsgegevens door een inbreuk op een beveiligingsmaatregel niet meer veilig zijn – hiervan direct een melding te doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Ook kan het zijn dat de betrokkenen – in uw geval patiënten – moeten worden geïnformeerd. Op het niet naleven van de wet komen bovendien forsere boetes te staan. Nu bedraagt de maximale boete nog € 4.500,-, maar in de nieuwe situatie kan het CBP boetes tot € 810.000,- opleggen.

Voorbeelden datalekken
Datalekken worden vaak in verband gebracht met hacken en andere criminele activiteiten. Maar er zijn ook voorbeelden die veel dichter bij uw dagelijkse praktijk liggen, zoals het verliezen van een USB-stick met persoonsgegevens, het verkeerd verzenden van een WhatsApp-berichtje of de diefstal van een laptop. Kortom: zeer reële en alledaagse risico’s!

Meer informatie
De volgende informatie op de website van het CPB kan u ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke normen en kan u helpen te bepalen of er sprake is van een datalek dat u moet melden:

  • Zienswijzen: antwoorden op nieuwe rechtsvragen.
  • Privacycheck: uitleg over maatregelen die u al vroegtijdig kunt nemen, zoals privacy by design.
  • Functionaris voor de gegevensbescherming: over het aanstellen van een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens.
  • Gedragscodes: door een gedragscode op te stellen, maakt u de algemene normen uit de Wbp concreter voor uw bedrijfstak/sector.
  • Register zwarte lijsten: zwarte lijsten die het CBP heeft goedgekeurd waarbij u wellicht kunt aansluiten.
Ondersteuning
Natuurlijk kunt u bij de invoering van deze maatregelen rekenen op de ondersteuning van Sibbing & Wateler. Om te komen tot een pakket waarbij u wordt ondersteund om te (gaan) voldoen aan de wettelijke eisen én op het moment dat er onverhoopt toch problemen optreden, zijn we in gesprek met diverse verzekeraars en IT-adviseurs. We zullen u hierover zo snel mogelijk nader informeren. Heeft u voor die tijd al vragen? Neem dat vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie

Persoonlijk advies