Uitbreiding van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Om de continuïteit van zorg te waarborgen, heeft voormalig minister Bruins besloten dat artsen en verpleegkundigen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, bij uitzondering weer aan de slag mogen in de zorg zonder dat een registratie is vereist. Deze noodmaatregel is sinds 18 maart 2020 van kracht en geldt tot nader order.

Dekking voor (para)medici en zorgverleners zonder BIG-registratie

Sibbing biedt in lijn met de noodmaatregel dekking voor artsen, verloskundigen en verpleegkundigen:
- waarvan de BIG-inschrijving na 1 januari 2018 is verlopen; en
- die actief zijn binnen een medische praktijk of instelling die via Sibbing voor aansprakelijkheid verzekerd is.

Dekking voor geneeskundestudenten en herintreders

Sibbing biedt ook dekking voor geneeskunde studenten of herintreders die werkzaamheden verrichten in het kader van de noodsituatie rondom het coronavirus COVID-19. De dekking geldt alleen als zij onder de verantwoordelijkheid en op aanwijzingen van verzekerden met een BIG-registratie deze werkzaamheden verrichten. Deze dekking valt ook binnen de aansprakelijkheidsverzekeringen voor medische instellingen of beroepen.

Dekking voor in uw praktijk verzekerde personen in loondienst

Werkt er in uw praktijk een arts in loondienst die in verband met de huidige omstandigheden elders werkt, dan hoeft er voor deze persoon geen eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten te worden, indien deze arts op uw polis is meeverzekerd.

ZZP’er tijdelijk meeverzekerd

Indien in uw praktijk tijdelijk een ZZP’er werkzaam is, omdat de situatie hiertoe aanleiding geeft, is deze persoon gratis meeverzekerd. Aan- en afmelding hoeft niet plaats te vinden.

Tot wanneer geldende verruimde dekkingen?

De verruimde dekkingen op onze Sibbing beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn van toepassing zolang de noodmaatregel van toepassing is.

Aansprakelijkheid omtrent medische bezorgactiviteiten en digitale medische diensten

Tot 1 juli 2020 biedt uw verzekering tevens dekking voor bezorgactiviteiten

Bent u bijvoorbeeld een apotheekhoudende huisarts en bezorgt u sinds de uitbraak van het coronavirus (meer) medicijnen, dan biedt de verzekering hiervoor ook dekking. Daarnaast is er geen beperking of de bezorging plaatsvindt met een gewone fiets, e-bike of motorrijtuig.

Wij rekenen geen premietoeslag

Wij vinden het niet meer dan logisch dat wij deze dekking zonder premietoeslag aanbieden.

Wat geldt er voor onze dekking?

Voor deze dekking voor de duur van 3 maanden zijn de volgende spelregels van toepassing:

• Maximaal 5 bezorgers;
• Maximaal 2 vestigingen;
• Indien uit de gebeurtenis uitsluitend zaakschade voortvloeit geldt daarvoor een franchise van € 1.000;
• Minimum leeftijd 18 jaar.

Heeft u meer vestigingen of bezorgers? Neem dan contact met ons op.

Digitale medische diensten meeverzekerd

Heeft u sinds de uitbraak van het coronavirus digitale medische diensten ontplooid, zoals het aanbieden van telefonische consulten of een webwinkel, is dit tot 1 juli ook kosteloos meeverzekerd.

Heeft u vragen?

Direct bellen?