Beleggingsverzekeringen akkoord compensatie

Diverse consumenten belangenorganisaties (onder andere de consumentenbond en de stichting woekerpolis) hebben een finale overeenkomst bereikt met a.s.r. over de beleggingsverzekeringen. Het betreft beleggingsverzekeringen die in het verleden zijn afgesloten en waarin mogelijk te hoge kosten zijn berekend.

Onder de regeling met a.s.r. vallen diverse beleggingsverzekeringen, onder andere de verzekeringen van AEGON, Amev, Generali, Interloyd, Spaarbeleg en Falcon.

De eerste stap is dat de belangenorganisaties contact opnemen met de aangesloten klanten. De overeenkomst tussen a.s.r. en de belangenorganisaties wordt finaal als minimaal 90% van de aangesloten klanten akkoord gaat. Dit traject gaat enkele maanden duren.

Het is niet mogelijk aan te geven hoe hoog de vergoeding zal zijn. Dit hangt af van het soort product, de productcategorie, de looptijd, de inleg en de betaalde premie.

Deze regeling is van toepassing voor iedereen die is aangesloten bij een van de claimorganisaties, die deze overeenkomst ondertekend hebben. Ook als in het verleden al een compensatie is ontvangen. Het is nu niet meer mogelijk je aan te melden voor de claim tegen a.s.r.

Ben je niet aangesloten bij een claimorganisatie dan kun je je e-mailadres bij a.s.r. achter later voor meer informatie. Nog onduidelijk is of je dan in aanmerking komt voor een vergoeding. Dit kan op de volgende website:

Klik hier om naar de site van asr te gaan

Nationale-Nederlanden beleggingsverzekeringen

Inmiddels heeft ook Nationale-Nederlanden besloten om te schikken in de woekerpoliszaak van de belangenorganisaties. De schikkingsovereenkomst heeft betrekking op alle personen met een beleggingsverzekering van Nationale-Nederlanden, die zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties. Personen die niet zijn aangesloten en die niet eerder een compensatie hebben ontvangen, kunnen zich volgens Wakkerpolis eventueel rechtstreeks melden bij Nationale-Nederlanden.

Ben je niet aangesloten bij een van de belangenorganisaties, dan kun je gebruikmaken van een link van Nationale-Nederlanden waarmee je je aan kunt melden. Zij zullen je vervolgens op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot je beleggingsverzekering.

Klik hier om naar de site van Nationale-Nederlanden te gaan

Belangrijk om te weten is dat de maatschappijen aangeven dat het enkele maanden kan gaan duren voordat er een reactie op de aanmelding via de link zal volgen, aangezien zij ontzettend veel polissen moeten controleren.

Achmea beleggingsverzekeringen

Ook heeft Achmea besloten om te schikken in de woekerpoliszaak van de belangenorganisaties. De schikkingsovereenkomst heeft betrekking op alle personen met een beleggingsverzekering van Achmea, die zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties. Personen die niet zijn aangesloten en die niet eerder een compensatie hebben ontvangen, kunnen zich volgens de Consumentenbond eventueel rechtstreeks melden bij Achmea.

Onder de schikking van Achmea vallen de beleggingsverzekeringen van de verzekeraars Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en alle rechtsvoorgangers.

Ben je niet aangesloten bij een van de belangenorganisaties, dan kan je gebruikmaken van een link van Achmea waarmee je je aan kunt melden. Zij zullen je vervolgens op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot je beleggingsverzekering.

Klik hier om naar de site van Achmea te gaan

Reaal

Ook Reaal heeft besloten om te schikken in de woekerpoliszaak van de belangenorganisaties. De schikkingsovereenkomst heeft betrekking op alle personen met een beleggingsverzekering van Reaal, die zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties. Personen die niet zijn aangesloten en die niet eerder een compensatie hebben ontvangen, kunnen zich volgens de Consumentenbond eventueel rechtstreeks melden bij Reaal.

Ben je niet aangesloten bij een van de belangenorganisaties, dan kun je gebruikmaken van een link van Reaal waarmee je je aan kunt melden. Zij zullen je vervolgens op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot je beleggingsverzekering.

Klik hier om naar de site van Reaal te gaan

Belangrijk om te weten is dat de maatschappij aangeeft dat het enkele maanden kan gaan duren voordat er een reactie zal volgen, aangezien zij ontzettend veel polissen moeten controleren.

Garantieverzekeringen

Van belang te melden is dat Nationale-Nederlanden, Aegon en a.s.r. ook diverse traditionele garantieverzekeringen hebben afgesloten. Daarvoor geldt de compensatie niet. Bij deze verzekeringen is sprake van een minimaal gegarandeerd kapitaal op de einddatum.