Collectief advies
Weten wat collectief advies voor u kan betekenen?
Contact

Collectief advies

De kracht van samenwerking

Binnen Sibbing heeft collectief advies twee betekenissen. De eerste is het collectief aanbieden van diensten en verzekeringen. Te denken valt aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; aansprakelijkheidsverzekeringen of rechtsbijstandsverzekeringen. Naast deze verzekeringen kiezen steeds meer samenwerkingsverbanden er ook voor om een collectief te sluiten voor alle privé-verzekeringen van de aangesloten artsen. Denk hierbij aan de opstal- de inboedel- en de reisverzekering.

De tweede betekenis is het aanbieden van diensten en verzekeringen aan collectieven zoals grotere groepspraktijken, MSB’s, Zorggroepen en VSV’s. Hierbij gaat het veelal om aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ziekteverzuim, opstal en inventaris.

Medisch Specialistisch Bedrijf

De dienstverlening voor MSB’s omvat onder andere ondersteuning bij het sluiten en beheren van collectieve verzekeringscontracten. Het gezamenlijk inkopen en afsluiten van verzekeringen levert voordeel op, maar brengt ook de nodige coördinatie en administratie met zich mee. Sibbing Collectief ontzorgt in dit proces van de allereerste inventarisatie tot het toezenden van de deelnemersbewijzen.

Naast de bescherming van de financiële belangen van individuele medisch specialisten is Sibbing Collectief gericht op de bedrijfscontinuïteit van de MSB’s.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Risicomanagement
✔ Goodwillmodellen
✔ Strategieontwikkeling
✔ (Beroeps)aansprakelijkheid
✔ Ondernemen in de zorg
✔ Juridisch advies

Zorggroepen

De dienstverlening voor Zorggroepen omvat onder andere ondersteuning bij het sluiten en beheren van collectieve verzekeringscontracten. Het gezamenlijk inkopen en afsluiten van verzekeringen levert veelal voordeel op, maar brengt ook de nodige coördinatie en administratie met zich mee. Sibbing Collectief ontzorgt in dit proces van de allereerste inventarisatie tot het toezenden van de deelnemersbewijzen.

Een belangrijke ontwikkeling in de eerste lijn is dat er steeds meer multidisciplinaire zorg in de eerste en de “anderhalve lijn” wordt aangeboden.

Het samenwerken tussen de eerste en tweede lijn heeft aanzienlijke gevolgen. Gevolgen voor de onderlinge aansprakelijkheden en voor de medische aansprakelijkheid van de behandelaren. In verzekeringstechnisch opzicht is het belangrijk te voorkomen dat deze ontwikkelingen leiden tot hiaten maar ook onnodige dubbelingen in de dekking van aansprakelijkheidsverzekeringen. Hiervoor heeft Sibbing de Ketenzorg-check ontwikkeld.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Contractuele situatie van uw zorggroep
✔ Aansprakelijkheidsissues voor uw zorggroep
✔ Benodigde aansprakelijkheidsverzekeringen
✔ Al lopende aansprakelijkheidsverzekeringen

Verloskundig Samenwerkings verband

De dienstverlening voor VSV´s omvat onder andere ondersteuning bij het sluiten en beheren van collectieve verzekeringscontracten. Het gezamenlijk inkopen en afsluiten van verzekeringen levert veelal voordeel op, maar brengt ook de nodige coördinatie en administratie met zich mee. Sibbing ontzorgt in dit proces van de allereerste inventarisatie tot het toezenden van de deelnemersbewijzen.

Integrale Geboortezorg

Daarnaast ondersteunt en adviseert Sibbing cliënten waar het gaat om de opzet en invoering van de Integrale Bekostiging. Wij merken dat de totstandkoming van de samenwerking vaak leidt tot vragen bij de individuele praktijken. Deze vragen hebben niet alleen betrekking op de (financiële) gevolgen voor de praktijken, maar ook de (financiële) gevolgen voor de individuele verloskundigen. Denk daarbij aan de nieuwe afrekenmethoden; het individuele verdienvermogen en gevolgen voor goodwill. Juist voor deze vragen kun je bij Sibbing terecht.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Strategieontwikkeling
✔ Analyse (beroeps)aansprakelijkheid
✔ Juridisch (contract) advies
✔ Overige verzekeringen
✔ Fiscaal advies

Zorgondernemingen

De dienstverlening voor zorgondernemingen omvat onder andere ondersteuning bij het sluiten en beheren van collectieve verzekeringscontracten. Het gezamenlijk inkopen en afsluiten van verzekeringen levert veelal voordeel op, maar brengt ook de nodige coördinatie en administratie met zich mee. Sibbing Collectief ontzorgt in dit proces van de allereerste inventarisatie tot het toezenden van de deelnemersbewijzen.

Veel maatschappen en andere samenwerkingsverbanden kiezen er voor om het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de structuur van een zorgonderneming uit te voeren. Dat brengt allerlei vragen over de beroepsaansprakelijkheid, de contracten en de fiscaliteit met zich mee. En in de snel veranderende markt hebben ook de klinieken zelf vaak de nodige vraagpunten op deze gebieden.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Vergunningen
✔ Beroepsaansprakelijkheid
✔ Risicomanagement
✔ Verzekeringen
✔ Juridisch advies
✔ Fiscaal advies

Fysiotherapeuten

De dienstverlening voor zorgondernemingen omvat onder andere ondersteuning bij het sluiten en beheren van collectieve verzekeringscontracten. Het gezamenlijk inkopen en afsluiten van verzekeringen levert veelal voordeel op, maar brengt ook de nodige coördinatie en administratie met zich mee. Sibbing Collectief ontzorgt in dit proces van de allereerste inventarisatie tot het toezenden van de deelnemersbewijzen.

Veel maatschappen en andere samenwerkingsverbanden kiezen er voor om het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de structuur van een zorgonderneming uit te voeren. Dat brengt allerlei vragen over de beroepsaansprakelijkheid, de contracten en de fiscaliteit met zich mee. En in de snel veranderende markt hebben ook de klinieken zelf vaak de nodige vraagpunten op deze gebieden.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Vergunningen
✔ Beroepsaansprakelijkheid
✔ Risicomanagement
✔ Verzekeringen
✔ Juridisch advies
✔ Fiscaal advies