Collectief advies header

VSV / Integrale Geboortezorg - Collectief advies

Risicomanagement

Door de verzakelijking in de Nederlandse gezondheidszorg wordt de continuïteit van de samenwerkingsverbanden steeds belangrijker. Dat geldt voor instellingen en klinieken, voor maatschappen, MSB’s. En ook voor VSV’s en Integrale Geboorteorganisaties. Op diverse plaatsen wordt op allerlei manieren geëxperimenteerd met nieuwe zorgsystemen, variërend van los georganiseerde verloskundige samenwerkingsverbanden tot formeel geregistreerde rechtspersonen met eigen profiel, website en identiteit. De mate waarin een samenwerkingsverband is georganiseerd is van invloed op risico’s van de organisatie en de deelnemende praktijken. Bij een Integrale Geboorteorganisatie worden de risico’s substantieel.

Als Integrale Geboorte Organisatie (IGO) loopt u verscheidene risico’s. Deels betreft dit het risico dat uw leden lopen. Maar u kunt als bestuur van een IGO ook aansprakelijk gesteld worden. Voor de meest belangrijke risico’s heeft Sibbing passende verzekeringen, zoals:

  • Aansprakelijkheidsverzekering;

  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;

  • Rechtsbijstandverzekering;

  • Ziekteverzuimverzekering;

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Risicomanagement en verzekeren gaan hand in hand. En juist op dit snijvlak ligt de kracht van de dienstverlening van Sibbing Wij helpen u de risico’s in kaart te brengen en bekijken samen met u welke maatregelen er te treffen zijn. Daardoor verzekert u alleen dat wat echt noodzakelijk is.

Vraag gratis het bordje verloskundige rijdt visite bij ons aan.
Verloskundige - transparant