Verzekeren
Ontdek ons volledige aanbod verzekeringen
Bekijk

Verzekeren

Onafhankelijk verzekeringsadvies

Iedereen loopt in zijn of haar leven risico’s. Sibbing brengt deze risico’s – en de financiële gevolgen ervan – graag met behulp van een risicoanalyse voor u in kaart. Vervolgens kunt u rekenen op een onafhankelijk advies over welke risico’s u wel en niet zou moeten verzekeren. Als u wilt, bemiddelen we ook bij het afsluiten van de gewenste polissen. We werken hiervoor samen met diverse gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen.

U kunt uw risico’s ook verzekeren via ons volmachtbedrijf Sibbing Verzekeren. In dat geval profiteert u – naast verzekeringen op maat – van vlotte dienstverlening, gunstige voorwaarden en scherpe tarieven.

Medisch specialist

Van sommige risico’s zijn de mogelijke financiële gevolgen zo groot dat u ze – in uw beroep als medisch specialist of als privépersoon – niet zelf kunt dragen. U kunt bijvoorbeeld worden getroffen door brand of door een ongeval. U kunt arbeidsongeschikt raken. Maar u kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor een fout die u als medicus of als bestuurder van uw MSB heeft gemaakt. Dit soort risico’s kunt u het beste afdekken door ze te verzekeren.

Voor risico’s die u in privé of als persoon loopt, bieden we u passende verzekeringen. Maar ook voor uw bestaan als medisch specialist hebben wij de passende beroeps- of praktijk gebonden verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekering (in beroep of bedrijf, bij samenwerking, als bestuurder of als werkgever), beroeps- en bedrijfsrechtsbijstandverzekering etc.

Sibbing Verzekeren Pakketverzekering: unieke polisvoorwaarden

Brengt uw schadeverzekeringen onder in de Sibbing Verzekeren Pakketverzekering van ons volmachtbedrijf Sibbing Verzekeren, dan kunt u onder meer rekenen op een aantrekkelijke premiekorting en unieke polisvoorwaarden.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Risicoanalyses voor praktijk, beroep en privé
✔ Verzekeringsadvies op maat
✔ Vergelijking en beoordeling van polisvoorwaarden
✔ Bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen
✔ Beheer en periodieke controle van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering
✔ Beheer van uw schadeverzekeringen
✔ Administratieve verwerking van mutaties
✔ Periodieke evaluatie van uw verzekeringsportefeuille
✔ Schadebehandeling

Huisarts

Van sommige risico’s kunnen de financiële gevolgen zo groot zijn dat u ze – in uw beroep als huisarts of als privépersoon – niet zelf kunt dragen. U kunt bijvoorbeeld worden getroffen door een ongeval of door brand en u kunt arbeidsongeschikt raken. Maar u kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor een fout die u als medicus of als bestuurder van uw maatschap heeft gemaakt. Het is verstandig om dergelijke risico’s af te dekken door ze te verzekeren.

Voor uw professionele leven kunt u daarbij denken aan beroeps- of praktijk gebonden verzekeringen zoals aansprakelijkheid-, inventaris- en praktijkpandverzekering.

De risico’s die u in privé of als persoon loopt, kunt u onder meer afdekken met verzekeringen als inboedel-, opstal-, aansprakelijkheid- en rechtsbijstandsverzekering

Sibbing Verzekeren Pakketverzekering: scherpe tarieven

Brengt uw schadeverzekeringen onder in de Sibbing Verzekeren Pakketverzekering van ons volmachtbedrijf Sibbing Verzekeren, dan kunt u onder meer rekenen op scherpe tarieven en een aantrekkelijke premiekorting.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Risicoanalyses voor praktijk, beroep en privé
✔ Verzekeringsadvies op maat
✔ Vergelijking en beoordeling van polisvoorwaarden
✔ Bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen
✔ Beheer en periodieke controle van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering
✔ Beheer van uw schadeverzekeringen
✔ Administratieve verwerking van mutaties
✔ Periodieke evaluatie van uw verzekeringsportefeuille
✔ Schadebehandeling

Tandarts

Van sommige risico’s kunnen de financiële gevolgen zo ingrijpend zijn dat u ze beroepsmatig of particulier niet zelf kunt dragen. U kunt bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken. Ook kunt u aansprakelijk worden gesteld voor een foutieve behandeling of voor een fout die u als bestuurder van uw maatschap heeft gemaakt. En privé kunt u worden getroffen door brand of door een ongeval. Het is raadzaam om dergelijke risico’s te verzekeren.

Als privépersoon kunt u onder meer verzekeringen afsluiten zoals inboedel-, opstal-, aansprakelijkheid- en rechtsbijstandsverzekering.

Voor uw beroep en uw praktijk bieden we u onder meer de aansprakelijkheids-, inventaris-, en praktijkpandverzekering etc.

Sibbing Verzekeren Pakketverzekering: vlotte schadeafwikkeling

Brengt uw schadeverzekeringen onder in de Sibbing Verzekeren Pakketverzekering van ons volmachtbedrijf Sibbing Verzekeren, dan kunt u onder meer rekenen op een aantrekkelijke premiekorting en een vlotte schadeafwikkeling.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Risicoanalyses voor praktijk, beroep en privé
✔ Verzekeringsadvies op maat
✔ Vergelijking en beoordeling van polisvoorwaarden
✔ Bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen
✔ Beheer en periodieke controle van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering
✔ Beheer van uw schadeverzekeringen
✔ Administratieve verwerking van mutaties
✔ Periodieke evaluatie van uw verzekeringsportefeuille
✔ Schadebehandeling

Verloskundige

Om uw praktijk, uw gezin, uzelf en uw bezittingen te beschermen, is het belangrijk uzelf goed te verzekeren. De financiële gevolgen van sommige risico’s kunnen immers zo groot zijn dat u ze niet zelf kunt dragen. Omdat u als verloskundige ook arbeidsongeschikt kunt raken, is het daarnaast essentieel om uw inkomen veilig te stellen, zodat u ook in zo’n situatie aan uw financiële verplichtingen kunt blijven voldoen.

Voor verloskundigen bieden we onder meer de beroeps- of praktijkgebonden verzekeringen zoals beroepsaansprakelijkheid- en werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. Maar ook beroepsrechtsbijstand-, inventaris-, verlostas- en praktijkpandverzekering.

Risico’s die u in privé of als persoon loopt, kunt u onder meer afdekken met de inboedel-, opstal-, aansprakelijkheid. en rechtsbijstandsverzekering etc.

Sibbing Verzekeren Pakketverzekering: aantrekkelijke premiekorting

Brengt uw schadeverzekeringen onder in de Sibbing Verzekeren Pakketverzekering van ons volmachtbedrijf Sibbing Verzekeren, dan ontvangt u onder meer een aantrekkelijke premiekorting.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Risicoanalyses voor praktijk, beroep en privé
✔ Verzekeringsadvies op maat
✔ Vergelijking en beoordeling van polisvoorwaarden
✔ Bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen
✔ Beheer en periodieke controle van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering
✔ Beheer van uw schadeverzekeringen
✔ Administratieve verwerking van mutaties
✔ Periodieke evaluatie van uw verzekeringsportefeuille
✔ Schadebehandeling

Fysiotherapeut

Van sommige risico’s kunnen de financiële gevolgen zo groot zijn dat u ze – in uw beroep als fysiotherapeut of als privépersoon – niet zelf kunt dragen. U kunt bijvoorbeeld worden getroffen door een ongeval of door brand en u kunt arbeidsongeschikt raken. Maar u kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor een fout die u als medicus of als bestuurder van uw maatschap heeft gemaakt. Het is verstandig om dergelijke risico’s af te dekken door ze te verzekeren.

Voor uw professionele leven kunt u daarbij denken aan beroeps- of praktijk gebonden verzekeringen zoals aansprakelijkheid-, inventaris- en praktijkpandverzekering.

De risico’s die u in privé of als persoon loopt, kunt u onder meer afdekken met verzekeringen als inboedel-, opstal-, aansprakelijkheid- en rechtsbijstandsverzekering

Sibbing Verzekeren Pakketverzekering: scherpe tarieven

Brengt uw schadeverzekeringen onder in de Sibbing Verzekeren Pakketverzekering van ons volmachtbedrijf Sibbing Verzekeren, dan kunt u onder meer rekenen op scherpe tarieven en een aantrekkelijke premiekorting.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Risicoanalyses voor praktijk, beroep en privé
✔ Verzekeringsadvies op maat
✔ Vergelijking en beoordeling van polisvoorwaarden
✔ Bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen
✔ Beheer en periodieke controle van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering
✔ Beheer van uw schadeverzekeringen
✔ Administratieve verwerking van mutaties
✔ Periodieke evaluatie van uw verzekeringsportefeuille
✔ Schadebehandeling

Overige medici

Sommige risico’s kunnen dermate grote financiële consequenties hebben dat u ze in privé of in uw beroep als (para)medicus niet zelf kunt dragen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij brand, een ernstig ongeval en arbeidsongeschiktheid. Maar ook wanneer u als (para)medicus aansprakelijk wordt gesteld voor een verkeerde diagnose of behandeling kunnen de financiële gevolgen vérstrekkend zijn. Dit soort risico’s kunt u dan ook maar beter goed verzekeren.

Voor risico’s die u in privé of als persoon loopt, bieden we u onder meer de inboedel-, opstal-, aansprakelijkheid- en rechtsbijstandsverzekering.

Voor uw professionele leven als (para)medicus kunt u daarnaast denken aan beroeps- of praktijk gebonden verzekeringen zoals aansprakelijkheid-, inventaris-, praktijkpandverzekering etc.

Sibbing Verzekeren Pakketverzekering: snelle dienstverlening

Brengt uw schadeverzekeringen onder in de Sibbing Verzekeren Pakketverzekering van ons volmachtbedrijf Sibbing Verzekeren, dan kunt u – naast snelle dienstverlening – onder meer rekenen op een aantrekkelijke premiekorting.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Risicoanalyses voor praktijk, beroep en privé
✔ Verzekeringsadvies op maat
✔ Vergelijking en beoordeling van polisvoorwaarden
✔ Bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen
✔ Beheer en periodieke controle van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering
✔ Beheer van uw schadeverzekeringen
✔ Administratieve verwerking van mutaties
✔ Periodieke evaluatie van uw verzekeringsportefeuille
✔ Schadebehandeling

Collectieven

Door de toenemende collectivisering en verzakelijking ontstaan in de gezondheidszorg steeds meer samenwerkingsverbanden, zoals MSB’s, zorggroepen, (A)HOED-praktijken en gezondheidscentra. Deze ontwikkeling kan ook op het gebied van verzekeringen interessante schaalvoordelen opleveren.

Risicomanagement en verzekeringen met betrekking tot aansprakelijkheid en rechtsbijstand lenen zich bijvoorbeeld uitstekend voor een collectieve benadering. Maar ook voor arbeidsongeschiktheid biedt Sibbing de individuele deelnemers aan uw collectief verzekeringen op maat.

Sibbing biedt u onder meer passende (collectieve) verzekeringen voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid; WGA en WIA; Bestuurdersaansprakelijkheid algemeen, voor coöperaties en voor maatschappen etc.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Risicoanalyses
✔ Advies over individuele beroepsaansprakelijkheid
✔ Advies op het gebied van medische aansprakelijkheid
✔ Beheer en periodieke controle van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
✔ Verzekeringsadvies op maat
✔ Vergelijking en beoordeling van polisvoorwaarden
✔ Samenstellen van collectieve polisvoorwaarden op maat
✔ Bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen
✔ Administratieve verwerking van mutaties
✔ Periodieke evaluatie van uw verzekeringsportefeuille
✔ Schadebehandeling

Ons verzekeringaanbod

Voor al uw privé en beroepsmatige verzekeringen kunt u bij ons terecht. Wij bieden een gevarieerd pakket aan verzekeringen. Ontdek ons volledige aanbod verzekeringen.
Lees verder

Ontdek de belangrijkste kenmerken
per verzekering