Verzekeren header

Medisch specialisten - Verzekeren

De hoedanigheid waarin u uw beroep als medisch specialist invult, bepaalt voor een belangrijk deel welke verzekeringen voor u van belang zijn. Sibbing biedt tal van verzekeringen voor beroep, praktijk en privé waarmee we voor elke medisch specialist – als aios, in loondienst, waarnemend of vrijgevestigd – een verzekeringspakket op maat kunnen samenstellen. Daarnaast kunnen we aios al aan het begin van hun carrière van dienst zijn door het delen van kennis via seminars en lezingen.

Medisch specialist in opleiding

Als aios kunt u bij ziekte en arbeidsongeschiktheid terugvallen op sociale verzekeringen. Hiervoor hoeft u dus zelf geen voorzieningen te treffen. Bovendien bouwt u tijdens uw opleiding tot medisch specialist meestal al pensioen op bij het ABP of het PFZW. Toch kan de opbouw van een aanvullend pensioen al aan het begin van uw carrière een belangrijk aandachtspunt zijn.

Medisch specialist in loondienst

Ook als medisch specialist in loondienst wordt uw inkomen in geval van werkloosheid, ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid enigszins beschermd door werknemersverzekeringen. De verplichte opbouw van pensioen – waarmee u als aios begon – zet u voort bij het ABP of het PFZW. Wilt u eerder stoppen met werken, dan is het ook voor u raadzaam om een aanvullende pensioenvoorziening te overwegen.

Waarnemend medisch specialist

Als zelfstandig waarnemend medisch specialist bent u ondernemer. U kunt hierdoor niet terugvallen op werknemersverzekeringen en bent bovendien zelf aansprakelijk voor uw medisch handelen. Verzekeringen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, beroepsaansprakelijkheid en beroepsrechtsbijstand zijn daarom onmisbaar. Heeft u een waarneemovereenkomst en overstijgt uw bruto waarneemhonorarium de premievrijstellingsgrens, dan neemt u verplicht deel aan de pensioenregeling van SPMS. Datzelfde geldt wanneer u als waarnemer in loondienst werkt, maar op uw dienstverband geen pensioenregeling van het ABP of het PFZW van toepassing is. Ook voor u kan het daarnaast nodig zijn om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Vrijgevestigd medisch specialist

In een integraal advies aan u als zelfstandig ondernemer mag – naast praktijkadvies, financieel advies en accountancy – een advies over verzekeringen niet ontbreken. Behalve diverse schadeverzekeringen zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een beroeps- en bedrijfsrechtsbijstandverzekering voor u in elk geval noodzakelijk. Uw beroepspensioen bouwt u als zelfstandig ondernemer verplicht op via SPMS. Ook hier kan een aanvullend pensioen noodzakelijk zijn.

Eerder met pensioen? Regel het op tijd!

Medisch specialisten kennen een lange opleidingsperiode en maken zeker in het begin van hun carrière een beperkte inkomensontwikkeling door. Gaat u na uw opleiding als vrijgevestigd medisch specialist werken, dan stopt bovendien de opbouw van uw pensioen bij het ABP of het PFZW en zet u deze voort bij het beroepspensioenfonds SPMS. Hierdoor ontstaat vaak een pensioengat, dat nog wordt vergroot door de forse stijging van uw inkomen. In de praktijk is het hierdoor lastig om een volwaardig pensioen op te bouwen.

Het beroepspensioen moet dan ook vaak als een basisvoorziening worden beschouwd. Daarbij komt dat pensioenfondsen de AOW-gerechtigde leeftijd als pensioendatum aanhouden. Wilt u een volwaardig pensioen opbouwen of wilt u eerder met pensioen? Dan zult u zélf een aanvullende pensioenvoorziening moeten opbouwen. Sibbing adviseert u graag over de mogelijkheden.

Wegwijs worden in de financiële jungle voor de startend medisch specialist?
Medisch specialist - transparant