Dienstverlening op maat voor verloskundigen

Vraag gratis het bordje verloskundige rijdt visite
bij ons aan.

Wij bieden u maatwerk vanaf de start van uw carrière tot voorbij uw pensionering

Naast de medische kant van uw werk als verloskundige heeft u tijdens uw loopbaan te maken met allerlei zakelijke beslommeringen. U moet bijvoorbeeld onderhandelen over een arbeids- of waarneemovereenkomst of over de overname van een praktijk(aandeel). U sluit contracten en verzekeringen af en gaat leningen aan. U wilt ongetwijfeld een goed pensioen opbouwen. En u dient te voldoen aan uw administratieve en fiscale verplichtingen en aan steeds wijzigende wet- en regelgeving.

Wilt u uw onverdeelde aandacht kunnen richten op moeder en kind?
Kies dan voor de deskundige zakelijke begeleiding van Sibbing.

Liever advies op maat?
Maak een afspraak

Praktijkadvies

Sibbing kan bijvoorbeeld namens u onderhandelen over de financiële en overige zakelijke voorwaarden voor de overname. Een goodwillberekening vormt daarbij een goede basis. Een praktijkanalyse geeft u daarnaast inzicht in de omvang en de financiële conditie van de praktijk, maar ook in de samenwerking met huisartspraktijken, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Dat helpt u om te beslissen of de praktijk voor verloskunde die u op het oog heeft bij u past.

Onze expertise, uw voordeel

Besluit u tot overname, dan kunt u rekenen op onze expertise met betrekking tot de benodigde overeenkomsten en contracten, zoals de maatschapsovereenkomst, de overeenkomst van praktijkoverdracht, samenwerkingsovereenkomsten, waarneemovereenkomsten en eventuele huur- en koopovereenkomsten.

Financieringsadvies op maat

Tot slot kunnen we u met een kredietbegroting en een financieringsadvies op maat helpen met het financieren van de overname. Het overnemen van een (aandeel in een) verloskundigenpraktijk is een ingrijpend besluit voor de lange termijn. Er moet natuurlijk een ‘klik’ zijn met de praktijk en met eventuele collega’s. Maar ook zakelijk moet het 100% kloppen. Met een praktijkadviseur van Sibbing aan uw zijde neemt u een afgewogen besluit.

Praktijkadvies voor:

✔ Vrijgevestigde verloskundigen
✔ Waarnemende verloskundigen
✔ Verloskundigen in loondienst
✔ Verloskundigen in opleiding

Financieel advies

Om de overname van een praktijk(aandeel) te kunnen financieren, moet u kunnen aantonen dat u als verloskundige voldoende gaat verdienen om aan uw financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Datzelfde geldt voor het afsluiten van een woninghypotheek. Een persoonlijke financiële planning biedt hierbij uitkomst.

Deskundig en onafhankelijk

Naast het opstellen van een financieel plan bieden we u diverse andere financiële adviesdiensten, waaronder deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies en bemiddeling bij het afsluiten van een passende hypotheek. Daarnaast kunnen we u helpen met het opstellen van begrotingen en financiële rapporten en het maken van inkomens-, pensioen- en lijfrenteberekeningen.

Balans tussen werk en privé

Vanzelfsprekend kijken we in ons advies niet alleen naar de zakelijke aspecten van uw bestaan als verloskundige – zoals uw verwachte inkomensontwikkeling – maar ook naar uw persoonlijke situatie, woonwensen, de balans tussen werk en privé, uw ambities en uw verwachtingen. Dat maakt een financieel advies van Sibbing persoonlijk en toekomstgericht.

Financieel advies voor:

✔ Vrijgevestigde verloskundigen
✔ Waarnemende verloskundigen
✔ Verloskundigen in loondienst
✔ Verloskundigen in opleiding

Accountancy

Om aan uw administratieve en fiscale verplichtingen te kunnen voldoen, is een goede boekhouding onmisbaar. Sibbing Accountants en Adviseurs mag tal van verloskundigenpraktijken tot haar cliënten rekenen en is daarmee uitstekend ingevoerd in het financiële reilen en zeilen van uw praktijk.

Ondersteuning en advies

Als verloskundige kunt u onder meer uw financiële administratie en uw salarisadministratie aan ons uitbesteden. Ook beoordelen we arbeidsvoorwaarden en contracten voor u, stellen we uw jaarrekening op en verzorgen we uw belastingaangiften. Daarnaast mag u rekenen op advies op maat met betrekking tot de fiscale en financiële facetten van uw praktijk. En staat u voor een belangrijke zakelijke beslissing? Ook dan vindt u een betrouwbare sparringpartner in Sibbing Accountants en Adviseurs.

Aandacht voor werk en privé

Maar ook in uw privéleven kunt u vertrouwen op onze expertise. Zo adviseren we u onder meer graag over het opbouwen van een pensioenvoorziening, over het overdragen van vermogen en over nalatenschappen en testamenten. We denken daarbij graag met u vooruit, vanuit uw professionele ambitie én uw persoonlijke wensen.

Accountancydiensten voor:

✔ Vrijgevestigde verloskundigen
✔ Waarnemende verloskundigen
✔ Verloskundigen in loondienst
✔ Verloskundigen in opleiding

Verzekeren

Het samenstellen van een verzekeringspakket zonder overlap of hiaten begint met een analyse van de risico’s die u als verloskundige en in uw privéleven loopt. Uit deze risicoanalyse volgt een advies op maat. Op basis daarvan beslist u zelf welke risico’s u wilt verzekeren.

Voor beroep en privé

Als onafhankelijk intermediair biedt Sibbing u onder andere verzekeringen voor uw beroeps- en werkgeversaansprakelijkheid en voor beroepsrechtsbijstand. Daarnaast is het verstandig om eventuele schade aan uw praktijkpand, inventaris, verlostas en computers goed te verzekeren. Heeft u personeel, dan zijn ook verzekeringen met betrekking tot verzuim, ARBO, WGA en WIA voor u relevant.

Tot slot zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en een pensioenverzekering voor u als verloskundige onmisbaar. Maar ook voor u en uw gezin bieden we een compleet pakket verzekeringen, waaronder inboedel-, opstal-, aansprakelijkheids-, auto-, ongevallen-, reis-, zorg- en overlijdensrisicoverzekeringen.

Bemiddeling en beheer

Tot onze dienstverlening behoren daarnaast het vergelijken van polisvoorwaarden, bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen, polisbeheer, mutatieverwerking en schadeafhandeling en het regelmatig evalueren van uw verzekeringspakket, inclusief uw AOV. Kiest u voor de Sibbing Verzekeren Pakketverzekering van ons volmachtbedrijf Sibbing Verzekeren, dan profiteert u bovendien van aantrekkelijke premiekortingen, unieke polisvoorwaarden en een complete dekking.

Verzekeringen voor:

✔ Vrijgevestigde verloskundigen
✔ Waarnemende verloskundigen
✔ Verloskundigen in loondienst
✔ Verloskundigen in opleiding

Collectief advies

Verloskundig Samenwerkings Verband

De dienstverlening voor VSV´s omvat onder andere ondersteuning bij het sluiten en beheren van collectieve verzekeringscontracten. Het gezamenlijk inkopen en afsluiten van verzekeringen levert veelal voordeel op, maar brengt ook de nodige coördinatie en administratie met zich mee. Sibbing ontzorgt in dit proces van de allereerste inventarisatie tot het toezenden van de deelnemersbewijzen.

Integrale Geboortezorg

Daarnaast ondersteunt en adviseert Sibbing cliënten waar het gaat om de opzet en invoering van de Integrale Bekostiging. Wij merken dat de totstandkoming van de samenwerking vaak leidt tot vragen bij de individuele praktijken. Deze vragen hebben niet alleen betrekking op de (financiële) gevolgen voor de praktijken, maar ook de (financiële) gevolgen voor de individuele verloskundigen. Denk daarbij aan de nieuwe afrekenmethoden; het individuele verdienvermogen en gevolgen voor goodwill. Juist voor deze vragen kun je bij Sibbing terecht.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

✔ Strategieontwikkeling
✔ Analyse (beroeps)aansprakelijkheid
✔ Juridisch (contract) advies
✔ Overige verzekeringen
✔ Fiscaal advies