VZ Verzuim header

Verzuim

Verzuimverzekering en ARBO

Als werkgever bent u wettelijk verplicht bij ziekte van een werknemer het loon twee jaar door te betalen. Een verzuimverzekering vergoedt deze loondoorbetaling. Qua dekking kan worden gekozen voor maximaal 100% van het loon in het eerste jaar en 70% van het loon in het tweede jaar, al naargelang de afspraken daarover in de CAO en/of de arbeidsovereenkomst. De werkgeverslasten kunt u aanvullend meeverzekeren.

WGA en WIA

Nadat een werknemer twee jaar ziek is geweest, kan hij in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de WIA.
Dit kan een IVA-uitkering zijn (bij blijvende algehele arbeidsongeschiktheid) of een WGA uitkering.
De hoogte van de WGA-uitkering is mede afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de mate waarin de betrokkene in staat is nog een inkomen te verwerven. Om een inkomensterugval deels te compenseren, zijn er aanvullingsverzekeringen.
In de CAO kan de afspraak zijn opgenomen dat werkgever met het oog op de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) een dergelijke verzekering afsluit voor personeel dat onder de werkingssfeer van de CAO valt.

WGA Eigenrisicodragerschap

Als werkgever kunt u ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Bent u eigenrisicodrager, dan draagt u gedurende een periode van tien jaar het financiële risico van de WGA-uitkeringen van uw werknemers en bent u in die tijd verantwoordelijk voor hun re-integratie. Sinds 1 januari 2017 geldt dit voor zowel vast als flexibel personeel.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze verzuimverzekering en/of direct een offerte aanvragen? Bel met 0318-544 044 of vul ons contactformulier in.

Meer weten over onze dienstverlening en procedures?
Afbeelding - Afspraak maken