VZ Employee Benefits header

Employee Benefits

De overheid legt in toenemende mate risico’s op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen bij de werkgever of de werknemer privé neer. In dit kader spelen onder andere de Wet verbetering Poortwachter, het twee jaar doorbetalen van loon bij ziekte en de WIA een rol. Daarnaast heeft de in 2007 ingevoerde Pensioenwet een aantal verplichtingen voor de werkgever met zich meegebracht. In dit kader kunnen de volgende regelingen van belang zijn:

Ten behoeve van de werkgever:

  • ziekengeldverzekering;
  • re-integratieregelingen;
  • arbodienstverlening.

Ten behoeve van de werknemer:

  • collectieve en individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • collectieve ongevallenverzekering;
  • ANW-hiaatverzekering;
  • pensioenregeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Employee Benefits? Bel met 0318-544 044 of vul ons contactformulier in.

Meer weten over onze dienstverlening en procedures?
Afbeelding - Afspraak maken