Praktijkadvies (2)
Wegwijs worden in de financiële jungle voor de startend medicus?
Vraag ons gratis boek aan

Praktijkadvies

Zakelijke begeleiding bij uw medische praktijk

Sibbing biedt u complete begeleiding bij de zakelijke kant van uw bestaan als (para)medicus. Zo maken we (financiële) praktijkanalyses en goodwillberekeningen en ondersteunen we u bij onderhandelingen over associatie of overname. Daarnaast verzorgen we het opstellen, redigeren en beoordelen van alle mogelijke contracten en stellen we financiële rapporten en begrotingen voor u samen. Tot slot ontbreken ook essentiële zaken als praktijkfinanciering, verzekeringen en pensioen niet in ons totaaladvies, waarin we uiteraard ook oog hebben voor uw persoonlijke situatie.

Medisch specialist

Met een praktijkassociatie of -overname neemt u een beslissing voor jaren. Om er zeker van te zijn dat u de juiste keuze maakt, is het verstandig om u over de zakelijke aspecten hiervan te laten adviseren door een ervaren sparringpartner.

Laat u bijvoorbeeld de onderhandelingen over de overname over aan Sibbing, dan kunt u uw aandacht volledig richten op de medisch-specialistische aspecten. Daarnaast kunnen we u met een solide praktijkanalyse inzicht geven in de financiële conditie van de praktijk, maar ook in de praktijkvoering, de samenwerking met andere specialismen en met het ziekenhuis. Zo ziet u al snel of de beoogde praktijk voldoet aan de verwachtingen die u hieraan als medisch specialist stelt.

Komt het tot een akkoord, dan kunt u rekenen op onze expertise met betrekking tot de benodigde contracten. Tot slot adviseren we u graag over het financieren van de associatie of overname. We onderhouden uitstekende relaties met toonaangevende banken, verzekeraars en pensioenfondsen en kunnen met onze kennis, ervaring en onafhankelijkheid een passend
financieringsarrangement voor u samenstellen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Onderhandelingen over associatie of overname
✔ Berekeningen van overnamesommen en goodwill
✔ Praktijkanalyses
✔ MSB-maatschaps- of MSB-coöperatieovereenkomsten
✔ Vakgroepovereenkomsten en huishoudelijke reglementen
✔ Overeenkomst van organisatorische eenheid
✔ Samenwerkingsovereenkomsten met ziekenhuizen
✔ Overeenkomst van praktijkoverdracht
✔ Waarneemovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten
✔ Kredietbegrotingen
✔ Financieringsvergelijkingen en financieringsadvies
✔ Bemiddeling bij het afsluiten of oversluiten van financieringen

Huisarts

Met een praktijk associatie of -overname neemt u een belangrijke beslissing. Om te waarborgen dat u een goed besluit neemt, is het verstandig om u over de zakelijke aspecten van de associatie of overname te laten bijstaan door een deskundige.

Wanneer u bijvoorbeeld de onderhandelingen over de overname overlaat aan Sibbing, kunt u uw onverdeelde aandacht richten op de vakinhoudelijke aspecten. Met een gedegen praktijkanalyse kunnen we u bovendien inzicht geven in de financiële situatie van de solopraktijk, de HOED-praktijk of het gezondheidscentrum, maar ook in de praktijkvoering en de samenwerking met andere praktijken, apotheken en overige zorgaanbieders. Zo kunt u optimaal beoordelen of de praktijk voldoet aan de verwachtingen die u hieraan als huisarts stelt.

Zijn alle partijen akkoord, dan kunt u vertrouwen op onze expertise met betrekking tot de benodigde contracten. Tot slot adviseren we u graag over de financiering van de associatie of overname. We onderhouden uitstekende relaties met toonaangevende geldverstrekkers en kunnen met onze kennis, ervaring en onafhankelijkheid een passend financieringsarrangement voor u samenstellen.

En ook wanneer u aan het einde van uw loopbaan uw opgebouwde praktijk wilt overdragen kunt u rekenen op de deskundige begeleiding van Sibbing. Een ervaren partij als Sibbing kan tijdens de onderhandelingen voor u het verschil maken tussen het slagen en falen van de praktijkovername of praktijkoverdracht.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Onderhandelingen over associatie/overname/overdracht
✔ Berekeningen van overnamesommen en goodwill
✔ Praktijkanalyses
✔ Maatschapsovereenkomsten
✔ Overeenkomsten Kostenmaatschap en POT-overeenkomsten.
✔ Overeenkomsten van praktijkoverdracht
✔ Waarneemovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten
✔ Huur- en koopovereenkomsten
✔ Kredietbegrotingen
✔ Financieringsvergelijkingen en financieringsadvies
✔ Bemiddeling bij het afsluiten of oversluiten van financieringen

Tandarts

De overname van een praktijk(aandeel) is voor u als tandarts een keuze voor de lange termijn. Om er zeker van te zijn dat u de juiste keuze maakt, is het verstandig om u voor de zakelijke aspecten hiervan te laten begeleiden door een gespecialiseerde praktijkadviseur.

Laat u een praktijkadviseur van Sibbing bijvoorbeeld de onderhandelingen over de overname voeren, dan kunt u uzelf 100% focussen op de vakinhoudelijke aspecten. Ook kunnen we u met een uitgebreide praktijkanalyse helpen inzicht te verkrijgen in de financiële situatie van de tandartspraktijk of het gezondheidscentrum, maar ook in de praktijkvoering en de samenwerking met andere tandartspraktijken, orthodontisten en eventuele overige zorgaanbieders. Dat stelt u in staat te beoordelen of de beoogde praktijk voldoet aan uw verwachtingen.

Komt u tot overeenstemming, dan kunt u rekenen op onze expertise met betrekking tot de benodigde contracten. Tot slot adviseren we u graag over de financiering van de overname. We onderhouden uitstekende relaties met toonaangevende banken, verzekeraars en pensioenfondsen en stellen met onze kennis, ervaring en onafhankelijkheid graag een passend financieringsarrangement voor u samen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Onderhandelingen over associatie of overname
✔ Berekeningen van overnamesommen en goodwill
✔ Praktijkanalyses
✔ Algemene maatschapsovereenkomsten
✔ Kostenmaatschapsovereenkomsten en variantmaatschapsovereenkomsten
✔ Overeenkomsten van praktijkoverdracht en overeenkomsten van opdracht
✔ Waarneemovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten
✔ Samenwerkingsovereenkomsten met andere praktijken
✔ Huur- en koopovereenkomsten
✔ Kredietbegrotingen
✔ Financieringsvergelijkingen en financieringsadvies
✔ Bemiddeling bij het afsluiten of oversluiten van financieringen

Verloskundige

Met de overname van een praktijk(aandeel) neemt u als verloskundige een beslissing voor jaren. Wilt u er zeker van zijn dat u de juiste keuze maakt? Laat u dan voor de zakelijke kant van de overname bijstaan door een ervaren, onafhankelijke zakelijk adviseur.

Laat u bijvoorbeeld de onderhandelingen over de overname over aan een adviseur van Sibbing, dan kunt u zich volledig richten op de beroepsmatige kant. Een grondige praktijkanalyse geeft u daarnaast niet alleen inzicht in de financiële situatie van de verloskundigenpraktijk of het gezondheidscentrum, maar ook in de praktijkvoering en de samenwerking met huisartspraktijken, ziekenhuizen en overige zorgaanbieders. Zo ziet u al snel of de praktijk die u op het oog heeft voldoet aan de verwachtingen die u hieraan als verloskundige stelt.

Is dit het geval en besluit u tot overname, dan helpen we u graag met het opstellen en beoordelen van de benodigde contracten. Om de overname te financieren, kunnen we u als onafhankelijk intermediair met onze jarenlange kennis en ervaring helpen met het samenstellen van een financieringsarrangement op maat.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Onderhandelingen over associatie of overname
✔ Berekeningen van overnamesommen en goodwill
✔ Praktijkanalyses
✔ Maatschapsovereenkomsten
✔ Overeenkomsten van praktijkoverdracht
✔ Samenwerkingsovereenkomsten
✔ Waarneemovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten
✔ Huur- en koopovereenkomsten
✔ Kredietbegrotingen
✔ Financieringsvergelijkingen en financieringsadvies
✔ Bemiddeling bij het afsluiten of oversluiten van financieringen

Fysiotherapeut

Met een praktijkassociatie of -overname neemt u een beslissing voor jaren. Om er zeker van te zijn dat u de juiste keuze maakt, is het verstandig om u over de zakelijke aspecten hiervan te laten adviseren door een ervaren sparringpartner.

Laat u bijvoorbeeld de onderhandelingen over de overname over aan Sibbing, dan kunt u uw aandacht volledig richten op de fysiotherapeutische aspecten. Daarnaast kunnen we u met een solide praktijkanalyse inzicht geven in de financiële conditie van de praktijk, maar ook in de praktijkvoering en de samenwerking met andere specialismen. Zo ziet u al snel of de beoogde praktijk voldoet aan de verwachtingen die u hieraan als fysiotherapeut stelt.

Komt het tot een akkoord, dan kunt u rekenen op onze expertise met betrekking tot de benodigde contracten. Tot slot adviseren we u graag over het financieren van de associatie of overname. We onderhouden uitstekende relaties met toonaangevende banken, verzekeraars en pensioenfondsen en kunnen met onze kennis, ervaring en onafhankelijkheid een passend
financieringsarrangement voor u samenstellen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Onderhandelingen over associatie of overname
✔ Berekeningen van overnamesommen en goodwill
✔ Praktijkanalyses
✔ MSB-maatschaps- of MSB-coöperatieovereenkomsten
✔ Vakgroepovereenkomsten en huishoudelijke reglementen
✔ Overeenkomst van organisatorische eenheid
✔ Samenwerkingsovereenkomsten met ziekenhuizen
✔ Overeenkomst van praktijkoverdracht
✔ Waarneemovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten
✔ Kredietbegrotingen
✔ Financieringsvergelijkingen en financieringsadvies
✔ Bemiddeling bij het afsluiten of oversluiten van financieringen

Overige medici

Met het overnemen van een praktijk of een praktijkaandeel maakt u als (para)medicus een keuze voor de langere termijn. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, is het raadzaam om u tijdens het overnameproces door een onafhankelijke deskundige te laten adviseren.

Vertrouwt u de onderhandelingen over de overname bijvoorbeeld toe aan een adviseur van Sibbing, dan kunt u uw aandacht helemaal richten op de vakinhoudelijke kant van de praktijk. Met een goede praktijkanalyse kunnen we u bovendien inzicht geven in de financiële stand van zaken, maar ook in de samenwerking met huisartsen en andere verwijzers, (ouderen)zorginstellingen, collega-(para)medici en overige zorgaanbieders. Zo ziet u al snel of de beoogde praktijk aan uw eisen en wensen voldoet.

Besluit u daadwerkelijk tot een overname, dan kunnen we u onder meer van dienst zijn met het beoordelen en/of opstellen van alle benodigde contracten. Daarnaast helpen we u graag met het financieren van de overname. We onderhouden uitstekende contacten met toonaangevende banken en verzekeraars en kunnen u met onze jarenlange ervaring en onafhankelijkheid optimaal adviseren over een financieringsarrangement dat bij u past.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Onderhandelingen over associatie of overname
✔ Berekeningen van overnamesommen en goodwill
✔ Praktijkanalyses
✔ Maatschapsovereenkomsten
✔ Overeenkomsten van praktijkoverdracht
✔ Samenwerkingsovereenkomsten
✔ Waarneemovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten
✔ Huur- en koopovereenkomsten
✔ Kredietbegrotingen
✔ Financieringsvergelijkingen en financieringsadvies
✔ Bemiddeling bij het afsluiten of oversluiten van financieringen