Praktijkadvies header

Huisartsen - Praktijkadvies

Als huisarts kunt u uw beroep uitoefenen in loondienst, als waarnemer of in vrije vestiging. In elk van deze gevallen is Sibbing u als ervaren adviespartner graag van dienst door u te begeleiden bij alle zakelijke en financieel-administratieve aspecten van uw werk. Maar ook als u nog in opleiding bent tot huisarts kunnen we u al van dienst zijn door onze kennis met u te delen. Zo helpen we u de juiste zakelijke keuzes te maken voor een goede start van uw carrière.

Huisarts in opleiding

In de opleiding tot huisarts wordt slechts beperkt aandacht besteed aan de zakelijke kant van uw toekomstige beroep. Om u hierop goed voor te bereiden, verzorgt Sibbing regelmatig lezingen, seminars en presentaties over de meest voorkomende financiële, contractuele, juridische en fiscale aspecten van de medische beroepspraktijk. Daarnaast bieden we u gratis het informatieve boek Financieel consult voor de (startende) huisarts aan.

Huisarts in loondienst

Bent u als huisarts in loondienst bij een andere huisarts (Hidha) of een gezondheidscentrum, dan worden uw arbeidsvoorwaarden in belangrijke mate bepaald door de geldende cao, dan wel door de bij uw werkgever gebruikelijke regelingen. Toch kan over sommige voorwaarden – zoals uw aanvangssalaris, onkostenvergoeding, scholingsmogelijkheden en pensioenregeling – vaak nog wel worden onderhandeld. Sibbing kan niet alleen uw arbeidsovereenkomst voor u controleren, maar ook namens u over uw arbeidsvoorwaarden onderhandelen.

Waarnemend huisarts

Voor veel huisartsen is waarnemen de eerste stap naar een eigen praktijk. Waarneming komt onder meer voor bij vakantie, arbeidsongeschiktheid of zwangerschapsverlof van een collega. Neemt u voor meerdere huisartsen waar, dan krijgt u een goed beeld van de diverse praktijken en samenwerkingsvormen. Om te voorkomen dat de fiscus u als werknemer beschouwt, is het verstandig om Sibbing een waarneemovereenkomst voor u te laten opstellen. Daarnaast kunnen we namens u onderhandelen over de hoogte van uw waarneemvergoeding. Het referentietarief voor waarnemen is namelijk onderhandelbaar en wordt mede beïnvloed door marktwerking. Als extra dienstverlening biedt Sibbing bovendien bemiddeling tussen praktijkhouders en praktijkzoekers. Dit vergroot de kans op het vinden van een geschikte waarnemer of huisartspraktijk aanzienlijk.

Vrijgevestigd huisarts

Bij vrije vestiging als huisarts heeft u keuze uit overname van een (solo)praktijk of toetreding tot een samenwerkingsverband, zoals een (A)HOED of een Eerstelijns Medisch Centrum (EMC). Sibbing kan u van dienst zijn bij alle zakelijke aspecten van uw praktijk, van praktijkanalyse tot en met bemiddeling bij de financiering. Daarnaast kunt u rekenen op onze ervaring met het berekenen van – en onderhandelen over – overnamesommen en goodwill. Elke praktijk is immers anders en heldere richtlijnen en normen ontbreken.

En ook wanneer u aan het einde van uw loopbaan uw opgebouwde praktijk wilt overdragen kunt u rekenen op de deskundige begeleiding van Sibbing. Een ervaren partij als Sibbing kan tijdens de onderhandelingen voor u het verschil maken tussen het slagen en falen van de praktijkovername of praktijkoverdracht.

Tot slot heeft Sibbing als alternatief voor goodwill een interessante in- en uitverdienregeling ontwikkeld die in veel gevallen voor beide partijen aantrekkelijk is.

Wegwijs worden in de financiële jungle voor de startend huisarts?
Huisarts - transparant