Dienstverlening op maat voor medisch specialisten

Wegwijs worden in de financiële jungle voor de startend medisch specialist?

Wii bieden u maatwerk vanaf de start van uw carrière tot voorbij uw pensionering

Als medisch specialist krijgt u tijdens uw loopbaan te maken met allerlei zakelijke beslommeringen. Zoals het afsluiten van arbeids- en waarneemovereenkomsten, het voeren van onderhandelingen over een associatie of overname en het aangaan van contracten, leningen en verzekeringen. Daarnaast heeft u administratieve en fiscale verplichtingen, moet u adequaat inspelen op wijzigingen in wet- en regelgeving en nadenken over uw pensioen.

Liever advies op maat?
Maak een afspraak

Praktijkadvies

Laat u Sibbing bijvoorbeeld namens u onderhandelen over een praktijkassociatie of -overname, dan kunt zich volledig richten op de medisch-specialistische aspecten van de beoogde praktijk. Een heldere praktijkanalyse geeft u daarbij een goed inzicht in de financiële staat van de praktijk, in de praktijkvoering en in de samenwerking met andere specialismen en met het ziekenhuis. Daarnaast kan een objectieve berekening van de goodwill en de overnamesom u helpen de reële prijs van uw praktijkaandeel te bepalen.

Ook kunt u rekenen op onze expertise met betrekking tot de overeenkomsten en contracten waarmee u als medisch specialist te maken kunt krijgen, zoals de MSB-overeenkomst, de vakgroepovereenkomst, samenwerkings- en waarneemovereenkomsten en de overeenkomst van praktijkoverdracht. Tot slot kunnen we een kredietbegroting voor u opstellen, aanbiedingen van financiers vergelijken en u adviseren over een passende financiering van de associatie of overname.

Met een overname of een associatie neemt u als medisch specialist een belangrijke beslissing voor de lange termijn. Met de praktijkbegeleiding van Sibbing staat u er niet alleen voor.

Praktijkadvies voor:

✔ Vrijgevestigde medisch specialisten
✔ Waarnemende medisch specialisten
✔ Medisch specialisten in loondienst
✔ Medisch specialisten in opleiding (aios)

Financieel advies

Voor het financieren van een praktijkovername moet u – net als voor het afsluiten van een privéhypotheek – kunnen aantonen dat u als medisch specialist voldoende inkomen zult hebben om rente en aflossing te betalen. Een persoonlijke financiële planning is daarbij onmisbaar.

Naast het opstellen van uw persoonlijke financiële planning omvat de financiële adviespraktijk van Sibbing tal van andere diensten, zoals hypotheekadvies, bemiddeling bij het af- en oversluiten van hypotheken en andere leningen, het opstellen van financiële rapporten en privébegrotingen en het maken van (netto)inkomensberekeningen en pensioen- en lijfrenteberekeningen.

Natuurlijk houden we in onze financiële adviezen rekening met alle facetten van uw leven – zowel zakelijk als privé – en met uw persoonlijke wensen. We kijken dus niet alleen naar uw carrièreperspectief en inkomensontwikkeling, maar ook naar uw woonwensen, gezinssituatie, vrijetijdsbesteding, plannen en toekomstdromen. Dát maakt een financieel advies van Sibbing compleet en toekomstbestendig.

Financieel advies voor:

✔ Vrijgevestigde medisch specialisten
✔ Waarnemende medisch specialisten
✔ Medisch specialisten in loondienst
✔ Medisch specialisten in opleiding (aios)

Accountancy

Om aan uw administratieve en fiscale verplichtingen te kunnen voldoen, is een goede boekhouding onmisbaar. Sibbing Accountants en Adviseurs heeft jarenlange ervaring met financiële verslaglegging voor medisch specialisten en kennen de financiële ins en outs van de medische praktijk.

We kunnen u als medisch specialist onder meer van dienst zijn met het voeren van uw financiële administratie en uw salarisadministratie, het beoordelen van contracten en arbeidsvoorwaarden, het opstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van belastingaangiften. Daarnaast kunt u rekenen op deskundig advies over de financiële en fiscale aspecten van uw praktijk. Tot slot ondersteunen we u graag bij het nemen van zakelijke beslissingen op het gebied van overnames, fusies en investeringen.

Maar ook in uw privéleven kunt u vertrouwen op onze expertise, bijvoorbeeld op het gebied van vermogensbeheer, vermogensoverdracht en estate planning, het opbouwen van een aanvullend pensioen en het opstellen van testamenten. U mag daarbij rekenen op een proactieve instelling en een brede visie op uw mogelijkheden.

Accountancydiensten voor:

✔ Vrijgevestigde medisch specialisten
✔ Waarnemende medisch specialisten
✔ Medisch specialisten in loondienst
✔ Medisch specialisten in opleiding (aios)

Verzekeren

Het samenstellen van een afgewogen verzekeringspakket begint met een goede analyse van de risico’s die u als medisch specialist en in uw privéleven loopt. Hieruit volgt een deskundig advies op maat. Op basis daarvan kunt u beslissen welke risico’s u wel en niet wilt verzekeren.

Voor u als medisch specialist zijn onder meer verzekeringen op het gebied van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, beroeps- en bedrijfsrechtsbijstand en – wanneer u werkgever bent – verzuim, ARBO, WGA en WIA relevant. Bent u bestuurder van bijvoorbeeld een MSB-maatschap of MSB-coöperatie, dan is ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van belang. In privé kunt u onder meer denken aan verzekeringen met betrekking tot inboedel, opstal, aansprakelijkheid, auto, reis, ongevallen, overlijdensrisico, zorg en pensioen. Daarnaast is een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beslist onmisbaar.

Sibbing biedt u als onafhankelijk intermediair tal van diensten op het gebied van verzekeren. We beoordelen bijvoorbeeld polisvoorwaarden, bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen, beheren uw polissen, verwerken mutaties, handelen schademeldingen af en evalueren periodiek uw gehele portefeuille, inclusief uw AOV. Met de Sibbing Verzekeren Pakketverzekering van ons volmachtbedrijf Sibbing Verzekeren profiteert u bovendien van premiekorting, unieke polisvoorwaarden en een complete verzekeringsdekking zónder overlap of hiaten.

Verzekeringen voor:

✔ Vrijgevestigde medisch specialisten
✔ Waarnemende medisch specialisten
✔ Medisch specialisten in loondienst
✔ Medisch specialisten in opleiding (aios)

Collectief advies

Medisch Specialistisch Bedrijf

De dienstverlening voor MSB’s omvat onder andere ondersteuning bij het sluiten en beheren van collectieve verzekeringscontracten. Het gezamenlijk inkopen en afsluiten van verzekeringen levert voordeel op, maar brengt ook de nodige coördinatie en administratie met zich mee. Sibbing Collectief ontzorgt in dit proces van de allereerste inventarisatie tot het toezenden van de deelnemersbewijzen.

Naast de bescherming van de financiële belangen van individuele medisch specialisten is Sibbing Collectief gericht op de bedrijfscontinuïteit van de MSB’s.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

✔ Risicomanagement
✔ Goodwillmodellen
✔ Strategieontwikkeling
✔ Beroepsaansprakelijkheid
✔ Ondernemen in de zorg
✔ Juridisch advies

Wegwijs in de financiële jungle?
Bezoek een van onze seminars       

stethoscope-svg