VZ Aansprakelijkheid header

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder bij een rechtspersoon zoals een vereniging, stichting of vennootschap zult u niet direct stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder – ongeacht of u voor uw bestuursfunctie wordt betaald – persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Zo’n aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. Om uw privévermogen te beschermen, is het echter mogelijk om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Met welke aansprakelijkheid heeft u te maken?

Als bestuurder heeft u te maken met zowel een interne als een externe aansprakelijkheid:

  • Interne aansprakelijkheid

    Dit betreft de aansprakelijkheid ten opzichte van de rechtspersoon. Bestuurders, commissarissen en toezichthouders hebben een verplichting naar de vereniging, stichting of vennootschap tot een behoorlijke vervulling van de aan hen opgedragen taak. Schiet u hierin als bestuurder tekort, dan kan de vereniging, stichting of vennootschap (of de curator) een beroep doen op artikel 2:9 BW.

  • Externe aansprakelijkheid

    Een rechtspersoon kan in het maatschappelijk verkeer ook onzorgvuldig handelen ten opzichte van derden, zoals subsidieverstrekkers, contractpartners en werknemers. Behalve de vereniging, stichting of vennootschap kunt u dan als bestuurder aansprakelijk zijn voor bijvoorbeeld het niet nakomen van een overeenkomst of door onrechtmatig handelen (de zogeheten onrechtmatige daad).

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en/of direct een offerte aanvragen? Bel met 0318-544 044 of vul ons contactformulier in.

Meer weten over onze dienstverlening en procedures?
Afbeelding - Afspraak maken